Pilotażowy klaster energii Tauronu doceniony przez Ministerstwo Energii

9 listopada 2018, 12:00 Alert
t1 fot. Tauron

Dzierżoniowski Klaster Energii, koordynowany przez spółkę TAURON Ekoenergia, otrzymał certyfikat z wyróżnieniem w II Konkursie na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii organizowanym przez Ministerstwo Energii.

– Klastry energetyczne to pomysł pionierski. Tego typu przedsięwzięcie nie ma swojego odpowiednika w Europie, dlatego kluczowym wyzwaniem jest opracowanie modelu współpracy między wszystkimi podmiotami chcącymi go tworzyć. Obecnie TAURON buduje kompetencje koordynatora w ramach trzech struktur klastrowych, to jest karkonoskiego, oławskiego i dzierżoniowskiego klastra energii – mówi Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 6 listopada br. w Warszawie. Dzierżoniowski klaster otrzymał certyfikat i wyróżnienie. W konkursie wzięło udział 68 klastrów, certyfikaty otrzymały 33 a wyróżnienia – jedynie 6 podmiotów. W klastrze dzierżoniowskim – podobnie, jak w karkonoskim i oławskim – TAURON Ekoenergia pełni rolę Koordynatora Klastra.

Zakończenie projektu badawczo-rozwojowego „Klastry Energii – pilotaż roli koordynatora” przewidziane jest na grudzień 2019 roku. Efektem prac i zebranych doświadczeń będzie kompleksowa usługa koordynatora klastrów (oferta handlowa dla inicjatyw klastrowych – z opcją skalowania i komercjalizacji). Komercjalizacja, czyli wprowadzenie nowej usługi do ofert TAURON Ekoenergia usługi koordynatora jest planowana na IV kwartał 2020 roku (wprowadzenie nowego produktu/usługi do oferty TEE).

– Prowadzone prace koncentrują się na przygotowaniu narzędzi umożliwiających wypełnienie głównego założenia usługi koordynatora klastra energii, jakim jest pełnienie funkcji operatora techniczno-handlowego -– podkreśla Roman Gabrowski, Prezes Zarządu TAURON Ekoenergia.

Zadaniem klastrów energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

Dzierżoniowski Klaster Energii został powołany w połowie 2017 roku porozumieniem sygnowanym przez TAURON Ekoenergia, przedstawicieli powiatu dzierżoniowskiego oraz instytucji i firm, które zadeklarowały chęć współpracy (tj. Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Dzierżoniowie, Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Bielawa, Starostwo Powiatu Dzierżoniowskiego, Gmina Dzierżoniów, Gmina Pieszyce, Gmina Piława Górna, Gmina Niemcza, Gmina Łagiewniki, ECO Ekologiczne Centrum Odzysku spółka z o.o. w Pieszycach, ZEC Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Pieszycach Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy).

Tauron