Piotr Pyzik został nowym pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych

1 grudnia 2021, 17:15 Alert
Piotr Pyzik i Jacek Sasin. Fot. MAP
Piotr Pyzik i Jacek Sasin. Fot. MAP

Pierwszego grudnia wiceminister Piotr Pyzik został powołany na pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Akt powołania wręczył wicepremier Jacek Sasin.

Do zadań pełnomocnika należy m.in. przygotowanie i realizacja koncepcji transformacji energetyki i górnictwa, inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań z tym związanych wynikających z ww. koncepcji oraz opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, które mają znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie energetyki i górnictwa.

Na podsekretarza stanu w ministerstwie aktywów państwowych Piotr Pyzik został powołany w listopadzie bieżącego roku. W resorcie sprawuje m.in. nadzór nad spółkami energetycznymi i górniczymi.

Ministerstwo Aktywów Państwowych/Michał Perzyński

Szczeszek: Enea chce wydzielić aktywa węglowe do NABE. Opłacalność węgla jest chwilowa