Piotrowski: Polska w awangardzie radioterapii dzięki technologiom jądrowym

3 kwietnia 2017, 07:30 Atom

– Ten nowoczesny system do radioterapii śródoperacyjnej stanowi przykład na to, że potrafimy w kraju opracować rozwiązania przewyższające ofertę zagranicznych dostawców – powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski podczas konferencji kończącej projekt INTRA-DOSE Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Spotkanie odbyło się 29 marca 2017 r. w Świerku.

fot. Ministerstwo Energii

Podczas konferencji NCBJ zaprezentowało prototyp medycznego akceleratora IntraLine, który wraz z oprzyrządowaniem tworzy system do radioterapii śródoperacyjnej. Radioterapia śródoperacyjna to nowoczesna metoda leczenia nowotworów, polegająca na precyzyjnym napromieniowaniu wiązką elektronów chorych tkanek podczas przeprowadzanej operacji chirurgicznej. Metoda pozwala na skrócenie czasu terapii i rekonwalescencji, a także zwiększa efektywność leczenia. Dzięki temu, że wiązka akceleratora skupiona jest tylko na uszkodzonych tkankach, zmniejsza skutki uboczne.

Realizacja projektu to efekt działań NCBJ niezwiązanych bezpośrednio z rozwojem energetyki jądrowej. Centrum zajmuje się także m.in. badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i rozwijaniem technologii jądrowych. Produkuje także m.in. radiofarmaceutyki oraz urządzenia dla szeregu różnych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ministerstwo Energii