PISM: Trójmorze po szczycie w Bukareszcie. Wizja nabiera kształtu

21 września 2018, 12:00 Bezpieczeństwo
Trójmorze Logo

W Bukareszcie odbył się szczyt Trójmorza z udziałem wszystkich krajów – Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Dodatkowo obecni byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, USA i po raz pierwszy – Niemiec. Co udało się osiągnąć i jakie są dalsze perspektywy współpracy? Było to tematem komentarza Bartosza Wiśniewskiego z PISM.

Co wiemy po Bukareszcie?

Autor komentarza przyznaje, że z pewnością sukcesem politycznym szczytu w Bukareszcie było przełamanie dotychczasowego sceptycyzmu Komisji Europejskiej wobec Inicjatywy. Ważne było też potwierdzenie poparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. Naprzód posunęła się kwestia Funduszu Trójmorza – chęć przystąpienia do niego wyraziły instytucje finansowe z Chorwacji, Czech, Łotwy, Polski, Rumunii i Słowacji. Docelowo ma on wynosić 5 mld euro.

Według autora komentarza, nie będzie potrzeby instytucjonalizacji Inicjatywy, ponieważ sprawdza się ona w obecnej formie luźnej współpracy, której ton nadają głowy państw, a powstające na jej kanwie nowe mechanizmy są bardziej projektami wspomagającymi współpracę niż zalążkami stałych struktur Trójmorza. Gospodarzem następnego szczytu ma być Słowenia – po tym spotkaniu według autora komentarza należy się spodziewać podkreślania komplementarności Inicjatywy z działaniami Unii Europejskiej.

Źródło: PISM