PKEE przeciwko uderzeniu w węgiel w pakiecie zimowym

17 listopada 2017, 09:45 Alert

W dniu 16 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady Dyrektorów stowarzyszenia EURELECTRIC, w której zasiadają członkowie zarządów największych firm elektroenergetycznych w Europie. Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) na posiedzeniu reprezentowała Pani Marta Gajęcka, Wiceprezes PKEE.

Źródło: PKEE

Głównym dyskutowanym na posiedzeniu tematem było przyjęcie stanowiska EURELECTRIC w kwestii kluczowych elementów pakietu zimowego KE, w tym: 1) standardów emisji 550 kg CO2/MWh (EPS 550) dla mocy wytwórczych korzystających z rynków mocy, eliminujących możliwość wsparcia elektrowni węglowych; 2) poziomu udziału OZE w bilansie energii finalnej w UE do 2030.

Przy aktywnym udziale PKEE, EURELECTRIC po długiej dyskusji uzgodnił stanowisko przeciwne standardom emisji EPS 550 w rynkach mocy dla istniejących jednostek wytwórczych. Marta Gajęcka podkreśliła w dyskusji, że: „Wprowadzenie EPS 550 dla obecnych mocy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego”. W przypadku decyzji politycznych instytucji UE mających na celu utrzymanie EPS 550 należy zdaniem europejskiego stowarzyszenia zwolnić wszystkie istniejące moce wytwórcze od tego standardu, pozostawiając wymogi jedynie dla nowych mocy – w stosunku do których finalne decyzje inwestycyjne zostaną podjęte po wejściu w życie rozporządzenia unijnego w ramach pakietu zimowego KE. Obecnie zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie w 2020 r.

W kwestii poziomu ambicji europejskiego sektora energetycznego w zakresie udziału OZE w UE do 2030 r., pomimo wielu głosów o potrzebie podwyższenia celu z uwagi na spadające koszty technologii odnawialnych, EURELECTRIC, także w efekcie m.in. interwencji PKEE, przyjął bardziej pragmatyczne stanowisko bez propozycji procentowego zwiększania obecnego poziomu ambicji ustalonego przez Radę Europejską w 2014 r., tzn. 27% udziału OZE do 2030.

Dodatkowo, podczas posiedzenia omówiono stanowisko EURELECTRIC w zakresie dekarbonizacji sektora energetycznego UE do połowy XXI wieku. Po poprawce PKEE, EURELECTRIC przyjął stanowisko, że polityka dekarbonizacji sektora do tego czasu musi uwzględniać różne punkty startowe w transformacji sektorów państw członkowskich UE i będzie technicznie oraz ekonomicznie możliwa tylko jeśli uda się skomercjalizować kluczowe technologie transformacyjne.

PKEE