PKEE: Europejska elektroenergetyka z Polską za kompensacją polityki klimatycznej

27 czerwca 2017, 10:30 Energetyka
Linie wysokiego napięcia

– Finał negocjacji ETS. EURELECTRIC wzywa do zwiększenia kompensacji i tym samym wsparcia stanowiska polskiego sektora elektroenergetycznego – informuje Polski Komitet Energii Elektrycznej.

Ze względu na kluczową fazę negocjacji rewizji EU ETS europejskie stowarzyszenie EURELECTRIC opublikowało dzisiaj swoje rekomendacje w tym zakresie zawierające m.in. postulat zwiększenia poziomu derogacji (Art. 10c) maksymalnie do 80 % oraz Funduszu Modernizacyjnego (Art. 10d) maksymalnie do 4%.

Opublikowane przez Eurelectric rekomendacje dla Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej, dotyczące negocjacji rewizji dyrektywy EU ETS pomiędzy instytucjami unijnymi na ich końcowym etapie, odzwierciedlają postulaty PKEE w zakresie potrzeby zwiększenia puli derogacji oraz funduszu modernizacyjnego i Eurelectric przywołuje przy tym wykonane przez ICIS analizy jednoznacznie wskazujące na brak wpływu zwiększonej kompensacji na ceny uprawnień do emisji CO2, które i tak znacząco wzrosną w związku z planowaną reformą ETS.

Dodatkowo Eurelectric wypowiada się przeciwko odgórnemu narzucaniu mechanizmów sprzecznych z neutralnością technologiczną takich jak standard emisyjności w derogacji oraz funduszu modernizacyjnym i jednocześnie wspiera zarządzanie nim przez państwa-beneficjentów.

Eurelectric podkreśla, że proponowane rozwiązania powinny zostać uzgodnione szybko tak, aby zagwarantować zarówno wypełnienie celów klimatycznych Unii Europejskiej, jak i sprawiedliwe i zrównoważone dla wszystkich państw członkowskich reformy.

Pełen tekst stanowiska Eurelectric