PKEE: Jak uniknąć blackoutu w Europie? Rynek mocy czy rezerwa?

24 maja 2017, 09:00 Energetyka
linie energia elektryczna
Linie elektroenergetyczne. Fot. pixabay.com

Ponad 80 osób wzięło udział w debacie na temat zasadności wdrożenia rynków mocy organizowanej przez Polski Komitet Energii Elektrycznej i European Energy Forum w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu 16 maja.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej, międzynarodowe firmy i eksperci dyskutowali na temat poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez wprowadzenie mechanizmu rynku mocy.

Wydarzenie otworzył prof. Jerzy Buzek, przewodniczący komitetu ITRE Parlamentu Europejskiego, przekazując głos przedstawicielowi polskiego sektora – Jarosławowi Brodzie, Członkowi Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE), a także Dmitriemu Perekhodtsevowi – Wiceprezesowi paryskiego oddziału firmy Compass Lexecon oraz przedstawicielowi Komisji Europejskiej (KE) – Augustinowi Van Haasteren, ekspertowi w dziedzinie rynku energii DG Energy.

„Polska osiągnęła sukces obniżając emisje dwutlenku węgla o 33% – pięciokrotnie więcej niż wymagały tego zobowiązania kraju na podstawie Protokołu z Kioto. Osiągnęła poziom 16% udziału energii ze źródeł odnawialnych” powiedział Jarosław Broda odnosząc się do krajowych osiągnięć w świetle europejskich prac nad finalizacją zapisów pakietu regulacji „Czystej Energii dla Wszystkich Europejczyków” i Market Design, którego istotnym elementem jest rynek mocy.

Przedstawiciel PKEE podkreślił, że należy zadbać o stworzenie warunków dla utrzymania rezerwy mocy w elektrowniach konwencjonalnych, jak również wprowadzić kompleksowe rozwiązania systemowe, bez których w perspektywie już 2020 roku mogą wystąpić problemy ze zbilansowaniem systemu.
„Obecny kształt rynku energii oparty na modelu rynku jednotowarowego nie zapewnia wystarczających środków i impulsów inwestycyjnych w sektorze wytwarzania w Polsce i innych krajach UE” – powiedział prezes Broda. W tym kontekście, prezes Broda odwołał się do zaistniałych już ograniczeń odbioru energii elektrycznej wprowadzonych przez PSE w Polsce w 2015 r.

Polska propozycja rynku mocy jest wzorowana na najlepszych praktykach mechanizmów wprowadzonych w Wielkiej Brytanii i we Francji. Rynek mocy w Polsce jest niezbędny dla utrzymania stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. Wielka Brytania i Francja już wprowadziły krajowe rozwiązania oparte na mechanizmach wynagradzania zdolności wytwórczych.

Następnie prezentację nt. wpływu standardu emisji 550 kg CO2/MWh przedstawił Dmitri Perekhodtsev wiceprezes firmy Compass Lexecon, która doradza PKEE w zakresie analizy wpływu polskiego rynku mocy na rynek energii w Polsce. Doradca wskazał na następujące główne skutki tego rozwiązania dla Polski: 1) standard emisji doprowadzi do zwiększenia kosztów redukcji emisji CO2 w Polsce, osłabiając działanie EU ETS; 2) zwiększą się koszty zapewnienia bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców w stosunku do scenariusza bez standardu emisji, szybciej rosną ceny energii; 3) powstanie większe ryzyko zakłóceń w dostawach energii z uwagi na potencjalne opóźnienia w budowie nowych mocy gazowych zastępujących odstawianie moce węglowe; 4) zwiększy się uzależnienie Polski od importu gazu ziemnego.

W reakcji na prezentację PKEE, przedstawiciel DG ENER Komisji Europejskiej podkreślił, że standard emisji w rynku mocy jest nieco wyolbrzymionym problemem. Komisja nie zamierza bowiem eliminować możliwości wykorzystania węgla na rynku energii – instalacje te w opinii Komisji powinny bowiem być rentowne bez rynku mocy z uwagi na rosnące ceny energii. Poprawa warunków inwestycyjnych jest kluczowym elementem propozycji KE, zawierającej zestaw narzędzi, aby zapewnić wszystkim podmiotom rynkowym takie same warunki funkcjonowania. Analiza wpływu standardu emisji 550 kg CO2/MWh na europejski rynek energii w wykonaniu KE ma zostać opublikowana w połowie czerwca br.

Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych podczas sesji pytań przez europosłów była zasadność zastosowania rezerwy strategicznej na wzór rynku niemieckiego zamiast rynku mocy. Podkreślano też społeczno-gospodarcze konsekwencje niedoboru energii z perspektywy doświadczeń innych krajów europejskich.

Prezentacje z wydarzenia wkrótce dostępne stronie na stronie PKEE.

Polski Komitet Energii Elektrycznej