font_preload
PL / EN
Alert 16 października, 2018 godz. 13:30   
REDAKCJA

PKEE chce by Komisja Europejska interweniowała na rynku uprawnień do emisji CO2

Kominy w Elektrowni Kozienice Kominy Elektrowni Kozienice. Fot. BiznesAlert

Polski Komitet Energii Elektrycznej apeluje do Komisji Europejskiej o interwencję na rynku uprawnień do emisji CO2. Do tego niezbędne jest natychmiastowe zwołanie unijnego Komitetu ds. Zmian Klimatu. Według PKEE Bruksela ma prawo podjąć takie nadzwyczajne działanie, gdyż warunek prawny związany z poziomem cen uprawnień został już spełniony.

PKKE podkreśla,że w związku z obserwowanym w ostatnich miesiącach wzrostem cen uprawnień, zgodnie z art. 29a dyrektywy ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji CO2, Komisja Europejska dysponuje narzędziami pozwalającymi na interwencję na tym rynku w przypadku utrzymywania się przez dłuższy okres nadmiernych wzrostów ich cen. Przepis ten nakłada na Komisję obowiązek zwołania posiedzenia Komitetu ds. Zmian Klimatu i zaproponowania bezpośredniego środka zaradczego. To zobowiązanie staje się skuteczne, jeżeli przez okres dłuższy niż sześć kolejnych miesięcy ceny uprawnień są ponad trzykrotnie wyższe od średniej ich ceny na rynku w dwóch poprzednich latach. – Zgodnie z naszymi szacunkami, warunek ten został już spełniony – ocenia PKEE

Organizacja zaznaczając, że brzmienie tych przepisów jest bezwarunkowe, zwraca się do Komisji o zwołanie posiedzenia Komitetu ds. Zmian Klimatu, który powinien podjąć decyzję w sprawie umożliwienia państwom członkowskim przyspieszenia sprzedaży części liczby uprawnień, która ma być sprzedana na aukcji lub też umożliwienia państwom członkowskim sprzedaży do 25 proc. uprawnień z rezerwy dla nowych instalacji.
PKEE liczy, że zaistniała sytuacja na rynku handlu uprawnieniami do emisji wywoła adekwatną reakcje Komisji Europejskiej w celu zapobiegnięcia ryzyku przenoszenia produkcji przez przemysł energochłonny poza UE oraz ubóstwa energetycznego w Europie. Jesteśmy otwarci na prowadzenie konstruktywnego dialogu w celu znalezienia właściwego rozwiązania mającego na celu złagodzenie efektów obserwowanych ostatnio zmian cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

PKEE podkreśla jednocześnie, że wspiera politykę redukcji emisji CO2 przez Unię Europejską, ale zaznacza, że nie można pozwolić na zbyt gwałtowne wzrosty cen aby utrzymać konkurencyjność europejskiej gospodarki i nie uszczuplać zasobności obywateli. Z prośbą o zwołanie Komitetu ds. Zmian Klimatu i podjęcie interwencji na rynku uprawnień do emisji CO2 wystąpił do Komisji Europejskiej w poniedziałek minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jak uzasadnił, w ocenie ME zostały spełnione warunki, które obligują KE do podjęcia odpowiednich działań.

PKEE