PKN Orlen będzie prowadził badania nad biopaliwami

21 grudnia 2015, 12:00 Energetyka
PKN Orlen rafineria
Rafineria Mozejki. Zdjęcie: PKN Orlen

PKN Orlen realizuje kolejny projekt badawczo rozwojowy dotyczący alternatywnych źródeł pozyskania biokomponentów wyższej generacji. Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku powstanie stacja doświadczalna, w której będą hodowane glony z wykorzystaniem dwutlenku węgla oraz wód poprodukcyjnych z rafinerii.

Innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy PKN Orlen jest elementem realizacji polityki dbałości o jakość środowiska jak również celów w zakresie biopaliw wyznaczonych Dyrektywą o Odnawialnych Źródłach Energii (RED) na 2020 r. Głównym celem badań jest opracowanie technologii produkcji biokomponentów z glonów olejowych i okrzemek bałtyckich w warunkach pracy rafinerii. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytetem Szczecińskim.

W ramach projektu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku zostanie wybudowana przenośna, pilotowa stacja doświadczalna do hodowli glonów, w której wykorzystany zostanie gaz bogaty w dwutlenek węgla pochodzący z jednej z instalacji rafineryjnych oraz wody poprodukcyjne. Obecnie w ramach projektu realizowane są badania nad wyselekcjonowaniem odpowiednich gatunków glonów i taksonów okrzemek, prowadzone przez współpracujące uczelnie w Olsztynie i Szczecinie. Wyprodukowany doświadczalnie w płockiej rafinerii olej z glonów i okrzemek będzie badany pod kątem produkcji estrów jak również biokomponentów syntetycznych. Badaniom poddane zostaną wytłoczyny glonowe w kierunku zgazowania i fermentacji biogazowej jak również pozostałość masy organicznej z okrzemek w kierunku polimerowym.

– Zakładamy, że osiągnięcie założonych w projekcie celów pozwoli w przyszłości na komercjalizację technologii i umożliwienie produkcji biopaliw z glonów w oparciu o potencjał techniczny rafinerii w Płocku, jak również implementację rozwiązania do instalacji przemysłowych generujących CO2 w Grupie Kapitałowej, co niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla – powiedział Robert Czekaj – Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw.

Zgodnie z wytycznymi znowelizowanej Dyrektywy ustanawiającej wytyczne dla biopaliw w transporcie, biokomponenty wytworzone z glonów mogą być zaliczane podwójnie do celów przedmiotowej Dyrektywy na 2020 r. Dyrektywa wyznacza 10 proc. udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w paliwach transportowych, jednocześnie ograniczając udział biokomponentów wyprodukowanych z surowców żywnościowych maksymalnie do 7 proc. Glony nie konkurują z biomasą żywnościową, charakteryzują się wieloma walorami, które predysponują je do energetycznego wykorzystania. Posiadają wysoki potencjał produkcji biomasy z jednostki powierzchni w porównaniu do innych roślin wykorzystywanych obecnie na cele BIO. Do produkcji biopaliw można użyć olej pozyskany z glonów jak również wykorzystać pozostałość w znanych procesach termicznych i fermentacyjnych przetwarzania biomasy na cele biopaliwowe. Ich nieocenioną zaletą jest to, iż do swojego wzrostu potrzebują dużych ilości dwutlenku węgla, co można traktować jako dobry kierunek rozwojowy w zakresie zastosowania takiej technologii jako sposobu redukcji emisji tego gazu do atmosfery.

Źródło: PKN Orlen