PKN Orlen przejmuje Energę

20 kwietnia 2020, 13:30 Alert

Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych, odpowiedział na wezwanie ogłoszone przez PKN Orlen.

Logo Orlenu. Fot. BiznesAlert.pl
Logo Orlenu. Fot. BiznesAlert.pl

PKN Orlen przejmuje Energę

Piątego grudnia 2019 roku PKN Orlen złożył zapis na sprzedaż 213 326 316 akcji, które ma w Grupie Energa. Wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wyniosą 1 781 mln zł. – Ministerstwo aktywów państwowych, rozpatrując zasadność odpowiedzi na wezwanie, przeprowadziło kompleksowe analizy uwzględniające wpływ transakcji na interes Skarbu Państwa, w tym szeroko pojęte
bezpieczeństwo energetyczne, jak również w odniesieniu do aspektów społecznych – czytamy w komunikacie.

Zapis na akcje został poprzedzony uzyskaniem zgody Rady Ministrów na zbycie akcji posiadanych przez Skarb Państwa w spółce Energa. Potrzebne było również porozumienie określające zobowiązania Orlenu, które dotyczą prowadzonej polityki wobec Energi.

BM PKO PB pośredniczące w wezwaniu podało w poniedziałek, że w odpowiedzi na wezwanie PKN Orlen 20 kwietnia zapisami w wezwaniu została objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 procent ogólnej liczby głosów na WZ Energi. Tym samym spełnił się jeden z warunków wezwania.

Porozumienie

PKN Orlen przekazał, że 18 kwietnia 2020 roku podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej nad gdańską spółką elektroenergetyczną Energa. Znalazły się tam zobowiązania, m. in. realizacja polityki energetycznej kraju.

Zgodnie z treścią porozumienia z soboty, zawiera ono niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji spółki. Dotyczą one: realizacji przez spółkę polityki energetycznej Polski, kontynuacji inwestycji strategicznych Energa, utrzymania polityki zatrudnienia w grupie kapitałowej Energa zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie spółek z tej grupy we wszystkich dziedzinach ich działalności.

15 kwietnia PKN Orlen podwyższył cenę jednej akcji Energi do 8,35 zł w wezwaniu na sprzedaż 100 procent jej papierów wartościowych. Pierwotnie została ustalona w wysokości siedmiu złotych. PKN Orlen podkreśla, że aktualna, podwyższona cena zostanie zapłacona za wszystkie akcje Grupy Energa objęte zapisami w całym okresie trwania wezwania, czyli od 31 stycznia do 22 kwietnia 2020 roku.

Elektrownia Ostrołęka C

– Deklaracja odnosząca się do realizacji przez Spółkę polityki energetycznej Polski, której zasadniczym celem jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Polski, realizowana będzie w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia Statutu Spółki, w szczególności poprzez kontrolę kapitałową nad Energa – czytamy w raporcie PKN Orlen.

PKN Orlen zadeklarował, że po przejęciu kontroli nad Energą, jej inwestycje strategiczne będą nadal prowadzone. Porozumienie daje natomiast możliwość weryfikacji warunków ich kontynuacji, która może objąć budowę Elektrowni Ostrołęka C.

Strony porozumienia przewidują, że po przejęciu przez Orlen kontroli nad Energą, kontynuowane będą inwestycje strategiczne tej drugiej. Koncern Daniela Obajtka zadeklarował, że „niezwłocznie po przejęciu kontroli nad Energą, dokona weryfikacji warunków kontynuowania tych inwestycji, w szczególności budowy Elektrowni Ostrołęka C.”

Ministerstwo Skarbu Państwa/Polska Agencja Prasowa/Bartłomiej Sawicki

PKN Orlen ustalił ze Skarbem warunki przejęcia Energi. Przyjrzy się Ostrołęce