PKN Orlen wykorzysta doświadczenie Energi do rozwoju OZE

11 czerwca 2021, 10:45 Alert
energetyka energia fot. Pixabay oze wiatrak
fot. Pixabay

Nowa spółka Energa Green Development zajmie się rozwojem lądowych odnawialnych źródeł energii w zintegrowanej Grupie Orlen. Podmiot będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowywanie projektów, jak też nadzór nad ich budową – czytamy w komunikacie Energi.

Energa podkreśla, że nowoczesna energetyka jest jednym z kluczowych obszarów rozwoju zapisanych w strategii ORLEN2030. Inwestycje w źródła zeroemisyjne są również niezwykle istotne dla realizacji długofalowego celu koncernu – osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. W perspektywie kolejnych dziewięciu lat Grupa Orlen zamierza osiągnąć poziom ponad 2,5 GW mocy (liczonych według udziałów Grupy Orlen) zainstalowanych w źródłach odnawialnych, z czego 0,8 GW pochodzić będzie z lądowych elektrowni wiatrowych i fotowoltaiki. Jednocześnie w maju 2021 roku Energa z Grupy Orlen przyjęła Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych, w ramach którego określono nakłady inwestycyjne w Linii Biznesowej Wytwarzania na kwotę blisko 12 mld zł do 2030 roku. Większość tych środków zostanie przeznaczona na rozwój OZE – czytamy.

Koncentracja kompetencji

Energa Green Development będzie odpowiadać za przygotowanie i realizację inwestycji typu greenfield w lądowe odnawialne źródła energii w strukturach całej Grupy Orlen. Projekty mają powstawać na terenach niezabudowanych i gruntach o niskiej przydatności pod uprawę. Przy tym będą to tereny zarówno należące już do spółek z Grupy Orlen (tam inwestycje lokalizowane będą w pierwszej kolejności), jak też pozyskanych od podmiotów zewnętrznych.

Pierwsze pozycje w portfolio

Już teraz Energa Green Development pełni rolę inżyniera kontraktu dla inwestycji w aktywa fotowoltaiczne realizowane przez Energę OZE: PV Gryf o mocy zainstalowanej 20 MW oraz czterech mniejszych farm zlokalizowanych w Samolubiu, Czernikowie i Przykonie, o łącznej mocy zainstalowanej ok. 4 MW. Niebawem w portfolio projektowym spółki znaleźć mogą się też kolejne inwestycje o łącznej mocy zainstalowanej blisko 130 MW – informuje Energa.

Energa/Jędrzej Stachura

Wiatraki coraz bardziej kręcą polską energetyką (INFOGRAFIKA)