Orlen zawiera partnerstwo z GE Renewable Energy przy offshore

25 sierpnia 2021, 12:15 Alert
Daniel-Obajtek.-Fot.-BiznesAlert
Daniel Obajtek. Fot. BiznesAlert

PKN Orlen aktywnie angażuje się w realizację polityki energetycznej Polski. Koncern podjął strategiczne partnerstwo z amerykańską firmą GE Renewable Energy, jednym z wiodących na świecie producentów turbin dla morskich elektrowni wiatrowych. Podpisane porozumienie wzmocni konkurencyjność PKN ORLEN w staraniach o nowe koncesje na farmy wiatrowe w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku. Współpraca firm stanowi kolejny etap realizacji strategii ORLEN2030, zakładającej osiągniecie przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Współpraca PKN Orlen i GE

Morska energetyka wiatrowa jest jednym z filarów zielonej transformacji PKN ORLEN. Do 2030 roku koncern, zgodnie ze strategią, planuje zainwestować w nisko- i zeroemisyjne projekty energetyczne, w tym w offshore, 47 mld zł.

– Realizując strategię ORLEN2030, która zakłada znaczny wzrost mocy z odnawialnych źródeł energii umocnimy pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Możliwe będzie to w dużej mierze za sprawą inwestycji w morską energetykę wiatrową i równoległą rozbudowuję portfela OZE o dodatkowe moce zainstalowane m.in. w elektrowniach wiatrowych na lądzie. Wsparciem w realizacji tych ambitnych celów jest porozumienie, które podpisaliśmy z firmą GE Renewable Energy. Jesteśmy przekonani, że współpraca i wspólne zaangażowanie w rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej sprawi, że w zbliżającym się postępowaniu koncesyjnym na nowe farmy znaczna część rozwijającego się rynku morskiej energetyki wiatrowej stanie się udziałem polskiego kapitału – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

– Orlen ma swoją strategię. To 140 mld złotych, które w ciągu 10 lat trafią na inwestycje. Rozwijamy się w wielu obszarach, a szczególnie ważny jest dla nas obszar energetyki zero- i niskoemisyjnej. Jako pierwszy koncern w Europie Środkowo-Wschodniej ogłosiliśmy, że osiągniemy neutralność klimatyczną do 2050 roku. Inwestycje już trwają, idą całą parą. Musimy mieć konkurencyjną gospodarkę, a zatem także i nowoczesną energetykę. Dla naszej strategii bardzo ważny jest rozwój, dlatego patrzymy w kierunku Bałtyku. Musimy mieć element skali. Chcielibyśmy wykonać ten proces i zaangażować w to polską gospodarkę. Do tego procesu potrzebny nam jest międzynarodowy partner, firma działająca innowacyjnie, jak GE. Budujemy lepszą przyszłość w nisko- i zeroemisyjnej energetyce – dodał.

– Jako Polska jesteśmy w historycznym momencie. Proces transformacji energetycznej stawia przed nami wielkie wyzwania inwestycyjne w zakresie energetyki. To również wielkie szanse na pozyskiwanie nowych technologii i nowych miejsc pracy. To wyzwanie również dla polskich firm działających w obszarze energetyki. Dzisiaj największą taką firmą jest PKN Orlen, który w przyszłości będzie jeszcze większym koncernem multienergetycznym, który będzie mógł zapewniać bezpieczeństwo energetyczne również w regionie. Orlen wchodzi w nowe obszary działalności. Po połączeniu z PGNiG i Lotosem ta sfera dalej się powiększy. Orlen chce się zmieniać, chce działać w obszarze gazu i OZE, w tym w offshore na Bałtyku. Dzisiaj jesteśmy na etapie decyzji o koncesjach, ale Orlen już przygotowuje się do wyzwań i szuka partnerów. GE to światowy koncern obecny w Polsce od wielu lat, z którym współpracuje również Orlen, np. przy Elektrowni Ostrołęka. Strategiczne partnerstwo przy offshore to szansa dla Orlenu i wielka szansa dla Polski. Chcemy potraktować proces transformację energetyczną jako wielką szansę, by odbywało się to z korzyścią dla wszystkich obywateli – powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

– Ta umowa to kolejny krok do przodu w bardzo pomyślnej współpracy naszych dwóch firm. W transformacji energetycznej każdy kraj ma własne wyzwania i własne problemy. W Polsce mamy bardzo dobre zasoby morskie, które przyspieszą proces. Rząd podjął mądrą decyzję o rozwoju energetyki na morzu, z niecierpliwością oczekujemy nowych regulacji dla energetyki wiatrowej w Polsce. 11 GW będzie stanowiło bardzo ważną rolę w polskiej energetyce. Dzięki temu Polska stanie się jednym z największych dostawców energii z morza w Europie. GE dobrze zna Polskę i ma tu mocną pozycję. Będziemy dalej współpracować z Orlenem, możemy wesprzeć Polskę w wypełnianiu celów klimatycznych – powiedział Jerome Pecresse, prezes GE Renewable Energy.

– To sukces w drodze od przechodzenia z węgla do wiatru. GE jest liderem w technologii offshore. Turbiny GE na morzu pomogą spełnić polskie cele OZE. Polska dzięki temu będzie mogła szybciej przejść na czystą energię. Bezpieczeństwo energetyczne to ważna część naszych relacji dwustronnych. Firmy takie jak GE są doskonałym partnerem przy tego typu inwestycjach. To pokaz silnego partnerstwa między Polską a USA – powiedziała Sandy Biggs, attache ds. handlowych w ambasadzie USA w Warszawie.

Zgodnie z założeniami PEP2040, do 2030 roku na wodach Bałtyku, w ramach tzw. pierwszej fazy, powstaną farmy o łącznej mocy 5,9 GW. Dokument przewiduje, że do 2040 roku moce wytwórcze farm zlokalizowanych w polskiej części Morza Bałtyckiego osiągną od 9 do 11 GW mocy. Będzie to możliwe m.in. dzięki zbliżającemu się postępowaniu koncesyjnemu, w ramach którego do rozdysponowania jest 11 lokalizacji dla farm, o łącznej powierzchni 2342 km2, wskazanych w planie zagospodarowania polskich obszarów morskich. PKN Orlen obecnie dysponuje jedną koncesją o mocy do 1,2 GW, na której realizowany jest projekt Baltic Power. W nadchodzącym postępowaniu koncesyjnym koncern planuje pozyskać kolejne lokalizacje, wykorzystując do tego wiedzę i doświadczenie własne oraz GE Renewable Energy.

Strategiczne partnerstwo między PKN Orlen a GE Renewable Energy wesprze rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Poprzez jego realizację GE Renewable Energy będzie dążyć do tworzenia w Polsce miejsc pracy, wspierając tym samym rozwój lokalnego łańcucha dostaw dla całego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej. Poprzez współpracę z PKN Orlen, GE Renewable Energy będzie rozbudowywało swoje możliwości produkcyjne w Polsce oraz wesprze Koncern w staraniach o nowe koncesje dla morskich farm wiatrowych.

– Polska jest dobrze przygotowana do tego, aby efektywnie wykorzystać zasoby morskiej energii wiatrowej przyspieszając tym samym swoją transformację energetyczną. Umowa, którą dziś podpisujemy, wyznacza drogę, która pozwoli w pełni wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i przyniesie korzystne dla obu stron rezultaty w zakresie ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego – powiedział Jérôme Pécresse, Senior Vice President, GE & CEO, GE Renewable Energy.

Rozbudowa potencjału morskiej energetyki wiatrowej jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych PKN Orlen wpisującym się w strategię ORLEN2030. Swoje kompetencje i doświadczenie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej Koncern rozbudowuje m.in. poprzez realizację projektu Baltic Power – morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, powstającej w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power. Obszar inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby. Rozpoczęcie jej budowy planowane jest w 2023 roku, a zakończenie w 2026 roku.

PKN Orlen inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. W lutym tego roku nabył od dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych farmę Kanin o mocy 20 MW, zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim. Z kolei w marcu koncern zakupił od hiszpańskiego funduszu inwestycyjnego trzy kolejne lądowe farmy wiatrowe zlokalizowane w województwie pomorskim. Są to projekty Kobylnica (41,4 MW), Subkowy (8 MW) i Nowotna (40 MW).

PKN Orlen/Michał Perzyński