Geofizyka Toruń i Orlen będą dalej szukać gazu na Podkarpaciu

6 marca 2019, 15:45 Alert

 PKN Orlen przygotowuje się do kolejnych prac wiertniczych na złożu Bystrowice na Podkarpaciu. Geofizyka Toruń z Grupy PGNiG przygotuje i opracuje dane sejsmiczne pod kolejny odwiert.

Odwiert. fot. PKN Orlen
Odwiert. fot. PKN Orlen

Orlen Upstream, należący do PKN Orlen, przyznał Geofizyce Toruń nowy kontrakt na wykonanie akwizycji danych sejsmicznych „Bystrowice II SWATH 3D”. Będzie to kontynuacja prac w tym rejonie. Pierwszy projekt „Bystrowice SWATH 3D” został wykonany przez GT w 2017 roku.
W październiku 2018 roku spółka Orlen Upstream odkryła złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu po wykonaniu odwiertu Bystrowice-OU1. Zasoby wydobywalne złoża Bystrowice szacowane są na 2 mld m sześc. gazu ziemnego wysokometanowego o ponad 98-procentowej zawartości metanu. Wydobycie ze złoża może trwać ok. 10 lat.

Otwór Bystrowice-OU1 znajduje się we wsi Więckowice, w gminie Roźwienica, w województwie podkarpackim. Będzie to pierwszy odwiert wykonywany przez Orlen Upstream na koncesji Siennów-Rokietnica, wchodzącej w skład projektu Miocen.
Koncesja Siennów-Rokietnica (nr 8/2015/p) położona jest w południowo-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego i tworzy samodzielny projekt Miocen. Została ona przyznana przez Ministerstwo Środowiska na rzecz Orlen Upstream pod koniec 2015 roku. Na jej terenie w 2016 roku przeprowadzono badanie sejsmiczne Bystrowice SWATH 3D.

PKN Orlen/Geofizyka Toruń/Bartłomiej Sawicki