Geofizyka Toruń i Orlen będą dalej szukać gazu na Podkarpaciu

6 marca 2019, 15:45 Alert
ORLEN
Odwiert. fot. PKN Orlen

 PKN Orlen przygotowuje się do kolejnych prac wiertniczych na złożu Bystrowice na Podkarpaciu. Geofizyka Toruń z Grupy PGNiG przygotuje i opracuje dane sejsmiczne pod kolejny odwiert.

Orlen Upstream, należący do PKN Orlen, przyznał Geofizyce Toruń nowy kontrakt na wykonanie akwizycji danych sejsmicznych „Bystrowice II SWATH 3D”. Będzie to kontynuacja prac w tym rejonie. Pierwszy projekt „Bystrowice SWATH 3D” został wykonany przez GT w 2017 roku.
W październiku 2018 roku spółka Orlen Upstream odkryła złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu po wykonaniu odwiertu Bystrowice-OU1. Zasoby wydobywalne złoża Bystrowice szacowane są na 2 mld m sześc. gazu ziemnego wysokometanowego o ponad 98-procentowej zawartości metanu. Wydobycie ze złoża może trwać ok. 10 lat.

Otwór Bystrowice-OU1 znajduje się we wsi Więckowice, w gminie Roźwienica, w województwie podkarpackim. Będzie to pierwszy odwiert wykonywany przez Orlen Upstream na koncesji Siennów-Rokietnica, wchodzącej w skład projektu Miocen.
Koncesja Siennów-Rokietnica (nr 8/2015/p) położona jest w południowo-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego i tworzy samodzielny projekt Miocen. Została ona przyznana przez Ministerstwo Środowiska na rzecz Orlen Upstream pod koniec 2015 roku. Na jej terenie w 2016 roku przeprowadzono badanie sejsmiczne Bystrowice SWATH 3D.

PKN Orlen/Geofizyka Toruń/Bartłomiej Sawicki