PKN Orlen chce inwestować w głęboki przerób na Litwie

1 lipca 2021, 16:00 Alert

Orlen Lietuva, spółka z Grupy Orlen, podpisała z ministerstwem energetyki Litwy list intencyjny w sprawie rozważanej inwestycji pogłębionego przerobu ropy. Ściślejsza współpraca koncernu z Litwą to wynik tegorocznego spotkania prezesa Daniela Obajtka z premier Ingrid Šimonytė. Realizacja inwestycji ma umożliwić wzrost uzysku produktów wysokomarżowych z obecnych niecałych 73 procent do ponad 86 procent tym samym znacząco zwiększając odporność litewskiej spółki na zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym.

Infrastruktura wokół Rafinerii Możejki. Grafika: PKN Orlen
Infrastruktura wokół Rafinerii Możejki. Grafika: PKN Orlen

Orlen Lietuva podpisała z ministerstwem energetyki Republiki Litewskiej list intencyjny dotyczący analizowanej decyzji inwestycyjnej instalacji pogłębionego przerobu ropy (bottom of barrel). Inwestycja umożliwiłaby produkcję bardziej wartościowych produktów paliwowych kosztem gudronu z dużą zawartością siarki. Strona litewska będzie poszukiwać sposobów partycypacji w realizacji projektu, a także dołoży starań, aby wobec projektu zostały zastosowane ulgi.

– Orlen Lietuva zarządza jedyną w regionie rafinerią. Pełni strategiczną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w tej części Europy. Naszym priorytetem jest wzmacnianie jej pozycji rynkowej, dlatego konsekwentnie inwestujemy w jej rozwój. Doceniamy zaangażowanie się rządu litewskiego w kluczowy dla przyszłości Orlen Lietuva projekt, który przyniesie korzyści nie tylko Grupie Orlen, ale także Litwie. Realizacja inwestycji w pogłębiony przerób ropy w rafinerii w Możejkach przełoży się na wzrost zysków spółki i zwiększyła ich stabilność , a ponadto wiązała się z utworzeniem nowych miejsc pracy – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

W ramach analizowanego projektu pogłębionego przerobu ropy w rafinerii w Możejkach, zakupiona została licencja i wykonany został projekt bazowy dla tej inwestycji. W przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej, byłby to największy w historii projekt inwestycyjny prowadzony na Litwie. Według wstępnych szacunków PKN Orlen, jego realizacja zajęłaby około 4 lata.

Litewska spółka to jeden z filarów Grupy Orlen, generujący znaczące korzyści finansowe. W pierwszym kwartale tego roku Orlen Lietuva osiągnęła przychody na poziomie 752,7 mln dolarów. Zysk operacyjny EBITDA LIFO wyniósł 17,9 mln dolarów, a zysk netto 23,6 mln dolarów. Dobre wyniki finansowe spółki to efekt m.in. realizacji innowacyjnych projektów i wdrożonych działań optymalizacyjnych w rafinerii Możejki.

Rafineria pod względem wielkości przerobu ropy naftowej, który obecnie wynosi ok. 10 mln ton rocznie, jest drugą w Grupie Orlen, a także jedyną w krajach bałtyckich.

PKN Orlen/Bartłomiej Sawicki