PKN Orlen odwróci odpisy o wartości ok. 1 mld zł w grupie Orlen Lietuva

14 lutego 2020, 15:30 Alert

PKN Orlen odwróci w jednostkowym raporcie za 2019 rok część odpisów aktualizujących wartość inwestycji w grupę Orlen Lietuva w kwocie około 1 mld zł – podała spółka w komunikacie. Kwota powiększy jednostkowy wynik finansowy Orlenu, ale nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego zysku EBITDA za 2019 rok.

Oszacowana kwota odwrócenia odpisów powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego PKN Orlen za 2019 rok i nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) Grupy Kapitałowej Orlen za 2019 rok. Jej wysokość będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orlen za 2019 rok i może ulec zmianie.
Wskazane wyżej odwrócenie części odpisów wartości inwestycji PKN ORLEN w Grupie ORLEN Lietuva jest głównie efektem zmniejszenia średnioważonego kosztu kapitału z 10,56 procent do poziomu 8,35 procent, dzięki czemu stopa zwrotu z inwestycji wzrośnie o 2,2 p.p.

PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym AB Orlen Lietuva.Spółka zaznaczyła, że wysokość odwróconego odpisu może ulec zmianie. Planowany termin publikacji raportu rocznego grupy PKN Orlen za 2019 rok to 19 marca 2020 roku.

PKN Orlen