PKN Orlen przedłużył umowę na dostawy saudyjskiej ropy

2 listopada 2016, 09:55 Energetyka

PKN ORLEN będzie kontynuował współpracę z Saudi Aramco obejmującą dostawy ropy naftowej do rafinerii Koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie. Kontrakt został przedłużony na kolejny rok obowiązywania tj. do 31 grudnia 2017 r.

Biorąc pod uwagę dotychczasową bardzo dobrą współpracę z saudyjską firmą, PKN ORLEN zdecydował się na przedłużenie kontraktu. Taka możliwość wynika z zapisów zawartej w maju br. umowy, która przewiduje opcję automatycznego przedłużenia kontraktu w przypadku woli dalszej współpracy Stron. Umowa przewiduje zaopatrzenie w surowiec na poziomie około 200 tysięcy ton miesięcznie. Ropa naftowa może trafiać do przerobu w rafineriach Koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie.

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Saudi Aramco. Ropa saudyjska stała się częścią podstawowego wsadu surowcowego dla naszych rafinerii – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN. Co więcej, odczuwamy pozytywne efekty konsekwentnie realizowanej strategii w zakresie dywersyfikacji dostaw do naszych rafinerii, której kontrakt z Saudi Aramco jest istotnym elementem – dodał Prezes Zarządu.

Zapewnienie stabilnych dostaw surowca do rafinerii Koncernu jest jednym z najważniejszych priorytetów PKN ORLEN. Dlatego zabezpieczenie dostaw w ramach umów długoterminowych jest ważnym elementem naszej strategii zakupowej. Jednocześnie, mając na uwadze pojawiające się możliwości na rynku ropy naftowej, PKN ORLEN nie wyklucza pozyskania surowca w przyszłości z innych kierunków na bazie dostaw spot.

Saudi Aramco to zintegrowany koncern paliwowo-chemiczny, światowy lider w wydobyciu węglowodorów, produkcji, procesach rafineryjnych, dystrybucji i jeden z największych globalnych eksporterów ropy naftowej. Zarządza udowodnionymi zasobami ropy naftowej i kondensatu na poziomie 261,1 mld. baryłek. Dzienna produkcja Saudi Aramco to ponad 10 mln baryłek dziennie. Główna siedziba spółki znajduje się w Dhahranie, w Arabii Saudyjskiej, koncern zatrudnia ponad 61 tysięcy pracowników z 77 krajów na świecie.

Dywersyfikacja

Pierwsza dostawa ropy naftowej z Saudi Aramco dla rafinerii PKN Orlen na podstawie umowy spot dotarła do portu w Gdańsku we wrześniu 2015 r. Było to 100 tys. ton surowca. W styczniu tego roku spółka podała, że utrzymuje dostawy saudyjskiego surowca na podobnym poziomie każdego miesiąca, przyznając jednocześnie, iż nie wyklucza zawarcia kontraktu długoterminowego. W tym samym czasie płocki koncern informował, że analizuje też możliwości dywersyfikacji dostaw ropy z Bliskiego Wschodu, w tym z Iranu i Iraku.

Z końcem grudnia 2015 r. PKN Orlen podpisał aneks do długoterminowej umowy na dostawy ropy naftowej z rosyjskim koncernem Rosneft Oil Company. Porozumienie zapewnia dostawę od 18 mln ton do 25,2 mln ton surowca, a szacunkowa maksymalna wartość kontraktu to ok. 26 mld zł. Dostawy są realizowane rurociągiem do rafinerii w Płocku od 1 lutego 2016 r. i potrwają do 31 stycznia 2019 r. Spółka posiada także opcję odbioru części dostaw w gdańskim Naftoporcie lub w terminalu morskim w Butyndze na Litwie.

Oprócz aneksu do umowy z Rosneft Oil Company, PKN Orlen ma kontrakt z Tatneft Europe z siedzibą w Szwajcarii, handlowym przedstawicielem rosyjskiej spółki Tatneft, zawarty także w grudniu 2015 r. Zgodnie z tym kontraktem dostawy ropy naftowej bezpośrednio do Płocka realizowane są od 1 stycznia 2016 r. i będą trwać do 31 grudnia 2018 r. Umowa przewiduje dostawę od 3,6 mln ton do 7,2 mln ton surowca, a szacunkowa maksymalna wartość kontraktu to ok. 7,4 mld zł.

PKN Orlen, którego spółki grupy kapitałowej zarządzają rafineriami w Polsce (Płock, Trzebinia i Jedlicze), w Czechach (Litvinow i Kralupy) oraz na Litwie (Możejki) o łącznej zdolności przerobowej 35,2 mln ton surowca, wielokrotnie podkreślał, że przyjęta tam struktura jego dostaw “umożliwi reagowanie na zmiany na rynku ropy i pozostawia przestrzeń do pozyskiwania surowca z alternatywnych kierunków

Źródło: PKN Orlen/Polska Agencja Prasowa