PKN Orlen wzywa do sprzedaży 100 procent akcji Energi

5 grudnia 2019, 17:30 Alert

PKN Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za akcję – podał pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP.

fot. BiznesAlert.pl

Zapisy potrwają od 31 stycznia do 9 kwietnia. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 20 kwietnia.

Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.

„Wzywający (jako jedyny podmiot nabywający akcje w wezwaniu) zamierza nabyć wszystkie akcje spółki, przy czym – jak podaje w wezwaniu będzie dążył do osiągnięcia udziału w kapitale zakładowym spółki oraz liczbie głosów na WZA, które zapewnią mu kontrolę nad spółką. Wzywający traktuje tę transakcję jako inwestycję strategiczną i długoterminową” – napisano w wezwaniu.

W czwartek na zamknięciu kurs Energi wynosił 6,775 zł.

Polska Agencja Prasowa