Ustawa o zapasach: Orlen zwiększy moc magazynu ropy i paliw Solino

3 stycznia 2018, 11:45 Alert

Stacja poboru wody z Noteci, najważniejsza w 2017 roku inwestycja Solino S.A. z Grupy Orlen, została oddana do użytku. Inwestycja ta umożliwi gromadzenie zapasów interwencyjnych ropy i paliw w kawernach solnych zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy o zapasach obowiązkowych.

nowa pompownia w IKS Solino z Grupy PKN Orlen. Fot. PKN Orlen
nowa pompownia w IKS Solino z Grupy PKN Orlen. Fot. PKN Orlen

Inwestycja dostosuje magazyn do ustawy o zapasach

Budowa nowego ujęcia wraz z pompownią pozwoli Spółce na zwiększenie ilości wody przesyłanej do Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw „Góra”. Zapasy ropy i paliw są tam przechowywane w podziemnych kawernach – wyeksploatowanych komorach solnych zlokalizowanych na terenie kopalni soli. Do ich wytłoczenia używana jest solanka, która dzięki swoim właściwościom wypycha ropę naftową i paliwa na powierzchnię.

Inwestycja znacząco poprawi funkcjonalność i operacyjność magazynu, pozwalając na podawanie wody do produkcji solanki z wydajnością 1400 m szesć./h. Dzięki temu magazyny spełnią wymagania ustawy o zapasach obowiązkowych, wchodzącej w życie z początkiem 2018 roku, określającej limity czasowe, w których powinny one zostać wytłoczone. Nowe prawodawstwo zakłada obowiązek wytłoczenia zapasów obowiązkowych paliw w 90 dni, a ropy naftowej w 150 dni.

– Budowa pompowni w ramach realizacji Strategii Kawernowej jest kolejnym krokiem wzmacniającym bezpieczeństwo energetyczne państwa. Tak jak wielokrotnie deklarowaliśmy, inwestycja została oddana do użytku zgodnie z założonymi terminami. Jej skalę dobrze obrazuje fakt, że przepustowość pompowni w ciągu doby pozwoliłaby na wypełnienie wodą 15 basenów olimpijskich – zapewnia Dariusz Kusiak, Prezes Zarządu Solino S.A.

Zgodnie z korespondencją przekazaną portalowi BiznesAlert.pl przez PKN Orlen pod koniec zeszłego roku, spółka realizuje program inwestycyjny mający na celu poprawę zdolności operacyjnych podziemnego magazynu ropy i paliw zlokalizowanego w Górze. – Magazyn spełnia dotychczasowe wymagania ustawy związane z utrzymywaniem zapasów obowiązkowych oraz od 01.01.2018 będzie spełniał parametry techniczne zapewniające w określonych terminach wynikających z ustawy, fizyczną dostępność zgromadzonych zapasów interwencyjnych zarówno dla PKN Orlen jak innych podmiotów, z którymi zawarte są stosowne umowy – podała spółka w przesłanej odpowiedzi.

Rozwój rekreacji

W najbliższym czasie Solino odda do użytku także nadbrzeże kajakowe, zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie pompowni, które będzie obiektem ogólnodostępnym i umożliwi wygodne korzystanie z rzeki mieszkańcom Inowrocławia. Tym samym Spółka przyczyni się do poprawy infrastruktury turystycznej w Inowrocławiu, popularnej miejscowości uzdrowiskowej.

Solino trafi do Gaz – Systemu

Zgodnie z rządowym dokumentem „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” zaprezentowanym pod koniec zeszłego roku Orlen w ciągu 12 miesięcy sprzeda na rzecz Gaz-Systemu Solino i Kopalnię Soli Lubień. Umowa ma dotyczyć wszystkich akcji Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A., udziałów Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o. a także projektów inwestycyjnych mających na celu dostosowanie PMRiP Góra do wymagań ustawy o zapasach.

PKN Orlen/BiznesAlert.pl

Strategiczne magazyny z Orlenu do Gaz-Systemu i druga nitka Ropociągu Pomorskiego