PKN Orlen tworzy nowy przyczółek na Węgrzech

12 listopada 2015, 13:16 Alert
Stacja benzynowa

(Unipetrol)

10 listopada 2015 r. w Pradze firma Unipetrol RPA utworzyła nową spółkę zależną, która będzie miała siedzibę na Węgrzech – Unipetrol RPA Hungary Kft.

Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca w 100% własnością Unipetrol RPA. Przedmiotem jej działalności jest sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych i produktów pochodnych, jak również sprzedaż detaliczna paliw silnikowych w wyspecjalizowanych sklepach.

– Utworzenie spółki zależnej na Węgrzech potwierdza długoterminowe interesy Unipetrol na tym rynku i powinno przyczynić się do dalszego wzmocnienia działalności gospodarczej w tym kraju – powiedział dyrektor generalny Unipetrol Marek Świtajewski.

Unipetrol to spółka zależna PKN Orlen.