Taniejące złoża w Kanadzie obciążają wyniki Orlenu

6 kwietnia 2021, 07:00 Alert

Spadek wartości aktywów wydobywczych w Kanadzie miał największy wpływ na odpisy Orlenu.

Orlen Upstream, aktywa Kanada. Fot. Orlen Upstream
Orlen Upstream, aktywa Kanada. Fot. Orlen Upstream

Rośnie ryzyko wydobywcze w Kanadzie

PKN Orlen ujął odpisy i odwrócenia aktualizujące wartość aktywów trwałych, których łączny wpływ na wynik skonsolidowany koncernu za 2020 roku wyniesie około minus 950 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Odpisy o najwyższej wartości, czyli 803 mln zł, dotyczą aktywów trwałych Orlen Upstream.

PKN Orlen poinformował, że oszacowana kwota odpisów netto wynika z aktualizacji wyceny aktywów wydobywczych w Orlen Upstream Polska i Orlen Upstream Kanada. Poziom odpisów wynika przede wszystkich z odnotowanego w 2020 roku istotnego spadku rynkowych cen aktywów wydobywczych w Kanadzie, spadku poziomu rezerw 2P wykazanych w raporcie rezerw na temat aktywów kanadyjskich oraz wzrostu stóp dyskonta, odzwierciedlającego zwiększone ryzyko rynkowe związane z prowadzoną działalnością wydobywczą.

Litwa i Czechy także przynoszą odpisy

PKN Orlen ujął też odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w Orlen Lietuva o łącznej wartości około 81 mln zł. Oszacowana kwota odpisów wynika z aktualizacji wyceny tych aktywów w oparciu o przeprowadzone testy na utratę wartości. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w Unipetrol sięgnęły łącznej kwoty około 66 mln zł. Oszacowana kwota wynika z odpisu aktualizującego aktywów Paramo (czeska spółka zajmująca się produkcją asfaltu należąca do PKN Orlen) wiązanego z zatwierdzeniem nowej strategii działalności oraz decyzją o zamknięciu zakładu produkcyjnego w Kolin.

Ponadto PKN Orlen przewiduje w jednostkowym sprawozdaniu finansowym z 2020 roku ujęcie zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym, których łączny wpływ na wynik jednostkowy wyniesie około minus 1,247 mld zł. Zdarzenia jednorazowe obejmują ujęcie odpisów aktualizujących wartość udziałów w Orlen Upstream o łącznej wartości około 1,218 mld zł, ujęcie odpisów aktualizujących wartość udziałów w Orlen Lietuva o łącznej wartości około 87 mln zł, a także odwrócenie odpisów aktualizujących wartość udziałów w Orlen Oil o łącznej wartości około plus 58 mln zł.

PKN Orlen przedstawi 15 kwietnia raporty roczne skonsolidowany i jednostkowy z 2020 roku. W raporcie z czwartego kwartału 2020 roku opublikowanego na początku marca PKN Orlen szacował skonsolidowany zysk netto w zeszłym roku na 3,38 mld zł.

PKN Orlen/Bartłomiej Sawicki

Orlen będzie dalej inwestował na Litwie. Chce postawić farmę wiatrową przy Rafinerii Możejki