Czy PKP Cargo przepłaciło za czeską spółkę kolejową?

7 lipca 2016, 10:45 Alert

(PKP Cargo/BiznesAlert.pl)

Spółka PKP Cargo S.A. zleciła sporządzenie ekspertyzy dotyczącej poprawności metodycznej wyceny AWT B.V. sporządzonej na potrzeby nabycia pakietu 80 proc.  udziałów tego przedsiębiorstwa przez PKP Cargo. Zdaniem spółki ekspertyza wykazała błędy, co rodzi wątpliwości w kwestii przygotowania właściwej wyceny. 

– Przekazana dnia 04 lipca 2016 r. Ekspertyza wykazała odstępstwa od metodyki szacowania wartości przedsiębiorstwa oraz błędy w założeniach do wyceny i w jej technice, które mogły wpłynąć na zawyżenie rekomendowanej wartości tego przedsiębiorstwa – informuje polska spółka przewozowa w swoim raporcie bieżącym.  Jak sugeruje firma, mogło to spowodować, że wartość transakcji wykraczała poza poziom akceptowalny dla typowego, racjonalnie działającego inwestora. O kolejnych działaniach podejmowanych przez PKP Cargo spółka informować będzie w formie odrębnych raportów bieżących.

Przypomnijmy, że PKP Cargo pod koniec 2014 r.  podpisało umowę nabycia 80 proc. udziałów w spółce Advanced World Transport, drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach, działającym w rejonie Europy Środkowej i Południowej. Wartość transakcji wynosiła 103,2 mln euro (445 mln zł).

Jak wówczas uzasadniano, przejęcie jednego z największych prywatnych przewoźników w Europie miało wzmocnić strategiczną pozycję PKP Cargo w Europie Środkowej i Południowej, a w szczególności zwiększyć potencjał obsługi korytarza transportowego północ-południe. Jednak kiedy firma OKD z Ostrawy, właściciel czeskich kopalń i główny klient AWT ogłosiła upadłość, pojawiły się wątpliwości oraz dyskusje polityków o sens i opłacalność przejmowania tej firmy przez polskiego przewoźnika.