PKP dostanie pieniądze z Unii na modernizację infrastruktury

31 maja 2016, 13:30 Alert

(PKP PLK S.A)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymają ponad 6,3 mld zł dofinansowania na realizację 7 projektów kolejowych wartych 8,1 mld zł. Zarządca infrastruktury i Centrum Unijnych Projektów Transportowych 30 maja podpisały umowy o dofinansowanie projektów CEF z perspektywy finansowej UE 2014 – 2020.

Dzięki unijnemu wsparciu, podróż między największymi miastami w Polsce będzie krótsza i bardziej komfortowa, usprawnione zostaną połączenia aglomeracyjne i towarowe. Zawarcie umów daje gwarancję realizacji wszystkich przedsięwzięć z pierwszego konkursu CEF. Zarządca infrastruktury przy wykorzystaniu funduszy z unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) zmodernizuje linie kolejowe o łącznej długości 570 km.

– Podpisanie umów to kolejny istotny krok w realizacji projektów CEF. Inwestycje na ważnych liniach poprawią obsługę podróżnych i skrócą czasy podróży m.in. na trasie Wrocław – Poznań, CMK, Poznań – Szczecin, czy usprawnią przejazdy na liniach aglomeracyjnych np. Warszawa – Grodzisk Mazowiecki – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Unijne fundusze pozwolą na realizację kolejnych etapów obecnie prowadzonych modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku i z Wrocławia do Poznania. PLK przygotowują również modernizację dwóch tras obsługujących połączenia aglomeracyjne w Warszawie: Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki oraz dwóch linii obwodowych biegnących ze stacji Warszawa Gołąbki i z Warszawy Zachodniej do Warszawy Gdańskiej. Modernizacja obejmie także trasę Warszawa – Poznań, rozpoczną się także prace na odcinku Poznań – Szczecin. Środki unijne CEF są przeznaczone na budowę wiaduktów drogowych nad Centralną Magistralą Kolejową, co pozwala na skrócenie czasu przejazdu z Warszawy m.in. do Krakowa i Katowic.

Inwestycje, które zostaną sfinansowane z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF):

1) Modernizacja trasy Rawicz – Czempiń; ostatni element magistrali Wrocław – Poznań

2) Modernizacja trasy Sadowne – Białystok, ostatni element połączenia Warszawa – Białystok w ramach linii Rail Baltica

3) Modernizacja trasy Sochaczew – Swarzędz, kluczowa część magistrali Warszawa – Poznań

4) Modernizacja trasy Poznań – Szczecin

5) Modernizacja trasy Warszawa Włochy – Pruszków – Grodzisk Mazowiecki

6) Modernizacja kolei obwodowej w Warszawie; odcinek Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska

7) Budowa wiaduktów drogowych nad CMK

Poza siedmioma projektami, na które PLK podpisały umowy, zarządca infrastruktury ubiega się również o ponad 7 mld złotych alokacji UE na dofinansowanie dziesięciu projektów w II turze konkursu. Zgłoszone projekty dotyczą m.in. modernizacji tras Warszawa – Białystok (odcinek Czyżew – Białystok), Kraków – Katowice, Siedlce – Terespol, Wrocław – Zgorzelec (elektryfikacja) czy poprawy kolejowego dostępu do portów morskich.