PKP PLK spożytkowały środki z UE

4 stycznia 2016, 08:20 Infrastruktura

Zgodnie z deklaracjami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykorzystały ponad 13,4 mld złotych przeznaczonych na projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej UE na lata 2007-2013. Wykorzystanie alokacji w tej skali oznacza, że nie ma zagrożenia utracenia środków UE związanych z inwestycjami PKP PLK. To także potwierdzenie, że narodowy zarządca infrastruktury znacznie usprawnił proces realizacji projektów inwestycyjnych.

Dzięki skutecznemu wykorzystaniu środków UE w ramach POIŚ 2007-2013 udaje się wyraźnie poprawić funkcjonowanie kolei w Polsce, przede wszystkim za sprawą modernizacji na kluczowych liniach magistralnych (m.in. linii Gdynia – Warszawa, Łódź – Warszawa oraz Kraków – Rzeszów). Efektem inwestycji jest również poprawa bezpieczeństwa, czego dowodzą statystyki – liczba poszkodowanych w wypadkach na terenach kolejowych jest najniższa w historii spółki.

– Wykorzystanie ponad 13,4 mld złotych alokacji przyznanej PLK to duży sukces, nie tylko naszej spółki i jej pracowników. To również duża zasługa firm modernizujących linie kolejowe. Z uwagi na złożoność procesu inwestycyjnego do ostatniego dnia tego roku intensywnie pracowaliśmy nad wykorzystaniem każdej złotówki z alokacji UE. Jednocześnie jesteśmy bezkompromisowi w zakresie wymogów jakości, przepisów i odbiorów we wszystkich branżach – mówi Marcin Mochocki, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odpowiedzialny za realizację inwestycji.

Dla PLK koniec 2015 r. oznacza zamknięcie pewnego etapu lecz trwać będzie proces rozliczenia z CUPT i KE, dokończenie wszystkich prac oraz realizacja nowej perspektywy.

– Proces inwestycyjny na kolei nie zwalnia – przed nami w 2016 roku m.in. rozstrzygnięcie przetargów ogłoszonych w 2015 roku na sumę ponad 16 mld złotych i rozpoczęcie prac, kontynuacja modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej czy kontynuacja niezwykle ważnych dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego projektów przejazdowych. Projekty finansowane z nowej perspektywy zaczną nabierać coraz większego tempa. Przy ich realizacji wykorzystamy cenne doświadczenie zebrane w ostatnich latach. Dzięki niemu jesteśmy lepiej przygotowani do kolejnego wyzwania, czyli efektywnego wykorzystania 100% alokacji w nowej perspektywie finansowej UE do 2023 r. – dodaje Marcin Mochocki.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuują największy w historii program modernizacji sieci kolejowej. Tylko w 2015 roku ogłoszone zostały przetargi przekraczające wartość 16 mld złotych. W przyszłym roku zainicjowane zostaną inwestycje o wartości ponad 5 mld złotych. Narzędziem do sprawnej realizacji tych projektów jest Wielka Ofensywa Inwestycji Kolejowych (WOIK), z którą PLK ruszyła w tym roku. Pozwoli ona zarządcy narodowej sieci infrastruktury kolejowej w latach 2014-2023 skutecznie zagospodarować ponad 67 mld złotych na dalszy rozwój transportu kolejowego w Polsce. Jej efektem będzie zakończenie poprawy tras dla przewozów pasażerskich, poprawa obsługi w dojazdach i w obrębie aglomeracji oraz zdecydowana poprawa warunków dla transportu towarowego.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe