PKP PLK: Z Warszawy do Lublina w 90 minut

10 grudnia 2015, 16:02 Alert

(PKP Polskie Linie Kolejowe)

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Lublin. Postępowanie to pierwszy etap modernizacji trasy z Warszawy do Lublina, inwestycji wartej blisko 3,5 mld zł. PLK wyremontują 150 km linii kolejowej, dzięki czemu podróż będzie bezpieczniejsza, szybsza i bardziej komfortowa. Po modernizacji pociągi pojadą tą trasą z prędkością 160 km/h, a czas przejazdu najszybszym pociągiem z Warszawy do Lublina skróci się do 90 minut.

W ramach projektu PLK zmodernizuje 150 km linii kolejowej, sieć trakcyjną, wymieni rozjazdy oraz zamontuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na odcinku Otwock – Pilawa wybudowany zostanie drugi tor, dzięki czemu zwiększy się przepustowość linii i będzie można uruchomić większą liczbę połączeń na trasach lokalnych i regionalnych. Planowana inwestycja oczekiwana jest zwłaszcza przez mieszkańców województwa lubelskiego, gdyż linia kolejowa nr 7 stanowi główny szlak kolejowy łączący Lublin z innymi ośrodkami regionu oraz pozostałej części Polski.

Zwiększy się także komfort podróży pasażerów. Wszystkie przystanki i stacje na modernizowanym odcinku wyposażone będą w wiaty, ławki, nowe oświetlenie i system informacji pasażerskiej oraz zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i podróżnych z ciężkim bagażem. W Lublinie powstanie dodatkowy przystanek – „Lublin Zachód”.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu PLK na remontowanym odcinku wybuduje 2 nowe wiadukty kolejowe oraz 11 przejść dla pieszych pod torami. Modernizacja i budowa nowych przepustów pod torami pozwoli na bezpieczną migrację dzikich zwierząt. Pozostałe istniejące obiekty inżynieryjne także zostaną wyremontowane. Nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym i rozjazdy zapewnią płynny przejazd pociągów.

Zmiany odczują także kierowcy, gdyż zmieni się stan dróg na zmodernizowanych przejazdach kolejowo-drogowych.

Po zakończeniu wszystkich prac pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Podróż najszybszym pociągiem między Warszawą i Lublinem zajmie 1,5 godziny, to o 45 minut krócej niż dotychczas. Tak znaczne skrócenie czasu podróży zwiększy atrakcyjność obu regionów. Pozwoli także na rozwój Lubelszczyzny. Szybkie i bezpośrednie połączenie Lublina z Warszawą przyciągnie nowych inwestorów, co wpłynie na rozwój lokalnej gospodarki na terenie województwa lubelskiego.

Realizacja prac na trasie Warszawa – Lublin planowana jest na lata 2017-2020. Zanim narodowy zarządca infrastruktury przystąpi do realizacji tego zadania przygotuje alternatywne połączenie Łuków – Lublin, które będzie trasą objazdową, w szczególności dla ruchu towarowego. Takie rozwiązanie zapewni sprawny przejazd pociągów pasażerskich i towarowych podczas modernizacji linii nr 7, a także wpłynie na sprawną realizację prac na tym odcinku. Dodatkowo terminowość realizacji tak dużej inwestycji zapewni zastosowany tryb przetargu ograniczonego, który pozwoli na wybór rzetelnego wykonawcy.

Linia kolejowa nr 7 łącząca m.in. Warszawę z Lublinem spełnia istotną rolę w obsłudze ruchu krajowego w korytarzu pomiędzy Warszawą, a granicą z Ukrainą i jest także istotnym elementem międzynarodowego korytarza transportowego łączącego Morze Czarne – Morze Bałtyckie. Zmodernizowana linia pozwoli na uruchomienie bezpośrednich i szybkich połączeń międzynarodowych pomiędzy stolicą Polski i stolicą Ukrainy oraz Lwowem.