Zadłużenie PKP SA trzy razy wyższe od szacunków?

16 marca 2016, 11:53 Alert
#ważne koleje infrastuktura

(BiznesAlert.pl)

Według nieoficjalnych informacji dotyczących wyników finansowych PKP SA za 2015 r., do których dotarł BiznesAlert.pl, wynik netto spółki wyniósł 222,9 mln. zł. Osiągnięte przychody z działalności operacyjnej były nieznacznie wyższe od przychodów z 2014 r.  Istotny wzrost został wygenerowany w pozycji „Przychody finansowe” co było skutkiem przeprowadzonych prywatyzacji, m.in. PKP Energetyka, której celowość i prawidłowość kwestionuje rząd PiS.

W wyniku zrealizowanych  w poprzednich latach transakcji prywatyzacyjnych (m.in. TK Telecom, PKP Energetyka, PKP Cargo) spółka posiadała płynność finansową i realizowała spłatę zadłużenia. Zadłużenie na koniec 2015 r. wyniosło 1766,6 mln zł. Poprzedni zarząd spółki, kierowany przez Jakuba Karnowskiego, mówił o zadłużeniu netto na poziomie  500 mln zł. Istotne znaczenie ma tu pojęcie „zadłużenie netto” czyli zadłużenie faktyczne (m.in. kredyty, obligacje) pomniejszone o środki zgromadzone na rachunkach bankowych, a te, jak wspomniano powyżej pochodziły z prywatyzacji spółek.