Plany prac dla korytarzy sieci bazowej TEN-T w Polsce

13 lipca 2015, 12:30 Drogi
Droga B31 w okolicach Freiburga
Droga B31 w okolicach Freiburga

30 czerwca 2015 r. Rada Ministrów zatwierdziła plany prac dla dwóch korytarzy sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) przebiegających przez Polskę: korytarza Bałtyk-Adriatyk oraz korytarza Morze Północne-Bałtyk.
Podstawą ich opracowania były rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr:

  • 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.),
  • 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.).

Plany prac stanowią opis i analizę rozwoju dla tych korytarzy. Dokumenty zostały opracowane przez koordynatorów europejskich, Kurta Bodewiga oraz Catherine Trautmann. Plany prac powstawały przy udziale Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zarządców infrastruktury transportowej w Polsce i przedstawicieli regionów, przez które przebiegają korytarze.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju