PLK buduje wirtualną makietę sieci kolejowej Warszawy i Mazowsza

22 grudnia 2015, 15:15

(PKP PLK)

Ponad półtora miliona zł przeznaczyły PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na mikrosymulacyjny model Mazowsza. Wirtualne kolejowe laboratorium zapewni m.in. lepsze dopasowanie inwestycji do potrzeb przewozowych, precyzyjne planowanie rozkładu jazdy i szczegółowe analizy ruchu na Warszawskim Węźle Kolejowym. Celem mikrosymulacyjnego modelu Mazowsza (M3) jest precyzyjne odwzorowanie sieci kolejowej w specjalistycznym oprogramowaniu informatycznym w celu prowadzenia różnorodnych analiz. Badane będą warianty rozwoju infrastruktury kolejowej np. liczby torów na stacjach, prędkości na linii, typ urządzeń sterowania ruchem oraz ruch pociągów – m.in. ich liczba i rodzaj.

Dzięki „wirtualnemu laboratorium” uzyskamy możliwość symulowania, jak będzie prowadzony ruch pociągów po przeprowadzeniu inwestycji. Będzie to również precyzyjne narzędzie do badania przepustowości linii, identyfikacji „wąskich gardeł” – dzisiaj i w przyszłości, co pozwoli na lepsze dopasowanie zakresu inwestycji do potrzeb przewozowych – mówi Maciej Kaczorek, dyrektor Biura Planowania Strategicznego PLK.

Projekt M3 to kolejne działanie Polskich Linii Kolejowych, które poprawi jakość prac planistycznych. W obecnie realizowanych studiach wykonalności położony jest duży nacisk na analizy ruchowe – wymagane jest m.in. wykonanie mikrosymulacji. Teraz rozwijamy oprogramowanie informatyczne, które pozwoli nam jeszcze dokładniej określać założenia dla przyszłych projektów inwestycyjnych.

Podczas prac PLK będzie intensywnie współpracować z przewoźnikami pasażerskimi operującymi na terenie Mazowsza. Pozwoli to wspólnie określić przyszłe potrzeby przewozowe i wizję rozkładu jazdy, jaki chcieliby zrealizować za 10 lat.

Oprogramowanie RailSys jest stosowane z powodzeniem przez zarządców infrastruktury m.in. w Austrii, Niemczech czy Anglii. Wykonawcą jest konsorcjum Rail Management Consultants GmbH (lider, Niemcy) I Tata Steel Rail Consultancy (partner, Anglia).

Umowa o wartości 1 572 880 zł netto ostała podpisana 18 grudnia br. Termin realizacji 300 dni.