PLK: Ferowanie wyroków w sprawie wypadku z czerwca jest przedwczesne

10 grudnia 2015, 16:06 Alert

(PKP Polskie Linie Kolejowe)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wobec nieoficjalnych informacji dotyczących projektu raportu w sprawie wypadku z czerwca br. PKBWK.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oświadczają, że nie ma jeszcze ostatecznej wersji raportu Komisji. W tak poważnej i delikatnej sprawie ferowanie wyroków w pół drogi jest przedwczesne i ryzykowne.

Nie możemy się zgodzić, że Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych całkowitą odpowiedzialność za wypadek próbuje przypisać Zakładowi Linii Kolejowych w Bydgoszczy. PKP PLK przygotowuje uwagi do wstępnej wersji raportu. Raport pomija m.in. odpowiedzialność miejscowego samorządu w zakresie stanu i utrzymania drogi prowadzącej do przejazdu oraz systemu komunikacji w miejscowości. Całkowicie pominięta jest rola zarządcy drogi w kwestii zapewnienia właściwego bezpieczeństwa.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. czekają na ostateczny raport PKBWK, do którego odniosą się szczegółowo.