PLK otwiera rynek dla nowych technologii

21 września 2015, 10:00 Infrastruktura

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęły decyzje o sposobie kwalifikacji w przetargu na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R, która zostanie wdrożona na ponad 13 600 km zarządzanych linii. Postawione warunki uczestnictwa w przetargu pozwolą na składanie ofert nie tylko europejskim dostawcom systemu GSM-R. Taka formuła umożliwi na dużą konkurencje przy jednoczesnej trosce o jakość i bezpieczeństwo. To wszystko, aby pozyskać technologię na światowym poziomie i przeprowadzić cyfrową rewolucję na polskich torach.

Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają realizację jednego z kluczowych projektów modernizacyjnych na polskiej kolei: budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na około 13 600 km linii zarządzanych przez PLK. Niebawem w tym celu PLK ogłosi postępowanie przetargowe o kilkumiliardowej wartości. Zapisy w dokumentacji przetargowej, tworzone przez zespół ekspertów PLK, zabezpieczą zarówno interes narodowego zarządcy infrastruktury, pozwolą zadbać o bezpieczeństwo na poziomie państwa, jak i pozwolą wyłonić dostawcę, który gwarantuje wymagany poziom techniczny dla oferowanego przez siebie rozwiązania.

To co stanowi ważną informację to fakt, że Polskie Linie Kolejowe dopuszczą do postępowania wszystkich światowych producentów systemu GSM-R. Tym samym, nie ograniczą możliwości startu w przetargu tylko do producentów europejskich. Wszystko to w trosce o dobrą rywalizację, która według założeń PLK ma pozwolić wybrać najlepszej jakości usługi przy jednoczesnym zdrowym konkurowaniu ceną. Zarządca infrastruktury ocenia, że obecnie wszyscy światowi producenci systemu GSM-R są w stanie dostarczyć rozwiązanie dobre jakościowo, bezpieczne i spójne z innymi systemami krajowego zarządcy infrastruktury.

GSM-R, czyli dedykowany dla kolei system bezprzewodowej łączności cyfrowej, jest jednym z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym ERTMS. Bazując na standardzie telefonii komórkowej GSM, został udoskonalony i dostosowany do specyfiki pracy związanej z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zarządzaniem ruchem pociągów, zapewniając wymagany poziom jakości świadczonych serwisów i bezpieczeństwa. System zapewnia m.in. łączność głosową między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu – dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami czy obsługą techniczną oraz jest medium transmisyjnym dla systemu ETCS – Europejskiego Systemu Sterowania Jazdą Pociągu.

Do końca 2015 roku sieć GSM-R obejmie swoim zasięgiem ponad 1500 km sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. system wdrażany jest m.in. na linii kolejowej E 30 na odcinku Bielawa Dolna – Legnica – Wrocław – Opole, E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia,  E 20 Kunowice – Terespol.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.