PLL LOT rekrutuje na stanowiska prezesa i członków zarządu

8 stycznia 2016, 13:30 Alert
Zdjęcie: PLL LOT
Zdjęcie: PLL LOT

(PLL LOT)

Na stronie internetowej PLL LOT pojawiły się komunikaty, w których spółka ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na stanowiska: prezesa zarządu, członka zarządu ds. finansowo-ekonomicznych i członka zarządu ds. operacyjnych.

Jak podaje na swojej stronie PLL LOT, dokumenty aplikacyjne kandydatów należy dostarczyć do siedziby Spółki PLL LOT S.A. w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 43, do sekretariatu głównego (Nowy Biurowiec, pok. 6.10), w zamkniętych kopertach, do dnia 21 stycznia 2016 r. do godz. 16.00. W tym samym terminie i miejscu kandydaci mogą odebrać pakiety dokumentów z informacjami o Spółce.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 25 stycznia 2016 r. o godz. 11.00. O dopuszczeniu do dalszego postępowania oraz zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej po upływie terminu składania zgłoszeń – czytamy w komunikacie.

Jak podaje spółka, rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane po upływie terminu składania zgłoszeń, od dnia 27 stycznia 2016 r. od godz. 11.00 w siedzibie PLL LOT S.A. Z kandydatami mogą też być przeprowadzone dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne w późniejszym terminie.

Więcej informacji na stronie spółki.