Pochód atomu w grze o taksonomię z rekordowymi wzrostami cen energii po obu stronach Renu

17 grudnia 2021, 07:15 Alert
Hinkley Point C. Fot. EDF Energy
Hinkley Point C. Fot. EDF Energy

Większość państw członkowskich Unii Europejskiej domaga się włączenia atomu do taksonomii Unii Europejskiej. Jednak spór uniemożliwił przyjęcie konkluzji w tej sprawie. Nowy argument to zależność cen energii we Francji i Niemczech od kondycji floty jądrowej.

Polska, Francja, Holandia, Węgry i większość państw unijnych uznała w dyskusji na Radzie Europejskiej z 16 grudnia, że energetyka jądrowa powinna zostać zapisana w taksonomii unijnej, czyli wytycznych odnośnie do tego, które inwestycje są uznane za zrównoważone, a przez to zasługują na finansowanie banków.

– Nie jest sekretem fakt, że mamy różnice zdań w odniesieniu do tego tematu i nie mogliśmy osiągnąć porozumienia – przyznał Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej. Z tego względu konkluzje Rady nie zawierają rozstrzygnięć w odniesieniu do atomu.

Tymczasem kryzys energetyczny przysparza kolejnych argumentów za rozbudową floty reaktorów jądrowych. Problemy techniczne reaktora EDR we Francji zmusiło tę firmę do jego wyłączenia, wywołując skok cen energii na rynku francuskim, ale także niemieckim, zależnym od importu energii z atomu po drugiej stronie Renu. Ceny energii we Francji wzrosły o 40 procent a w Niemczech o 10 procent w odpowiedzi na komunikat EDF opisany w BiznesAlert.pl.

Financial Times/Wojciech Jakóbik

Awaria w elektrowni jądrowej EDF we Francji zmusza do wyłączenia reaktora