MFW: Wprowadzenie podatku węglowego w Polsce byłoby negatywne dla zatrudnienia m.in. w górnictwie

10 października 2019, 16:45 Alert
Zanieczyszczenia, emisje, dym

Wprowadzenie podatku węglowego w Polsce w wys. 50 USD od tony CO2 przyczyniłoby się do utraty miejsc pracy w sektorze górniczym i powiązanych z nim branżach, a być może w całej gospodarce – wynika z prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

MFW dokonał w opublikowanym w piątek rozdziale jesiennej edycji „Fiscal Monitor” przeglądu rozwiązań fiskalnych, które mogą sprzyjać redukcji emisji CO2 na świecie.
Wśród przeanalizowanych propozycji znalazło się m.in. wprowadzenie podatku węglowego od paliw kopalnych, który mógłby być nakładany np. na rafinerie, czy kopalnie w zależności od zawartości węgla w produkcie finalnym.

Z szacunków MFW wynika, że wprowadzenie w Polsce podatku węglowego w wysokości 50 USD od tony CO2 skutkowałoby w horyzoncie do 2030 r. utratą ok. 40 tys. miejsc pracy więcej w górnictwie i sektorach powiązanych niż w scenariuszu braku wprowadzenia takiego podatku. W całej gospodarce spadek zatrudnienia po wprowadzeniu podatku wyniósłby wg MFW 0,3-0,9 proc. całości zatrudnienia.

MFW zaznacza, że w tym samym czasie zatrudnienie wzrosłoby w innych niż górnictwo sektorach i powiązanych z nim branżach – np. w energii odnawialnej – jednak nowe miejsca pracy zostałyby utworzone najprawdopodobniej w innych regionach kraju w porównaniu do likwidowanych miejsc pracy.

Polska Agencja Prasowa