Podsumowanie wyników Portu Gdańsk za rok 2014

6 lutego 2015, 10:38 Alert
shutterstock_72863077

(Zarząd Morskiego Portu Gdańsk)

Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku miesięcy, rok 2014 przeszedł do historii jako najlepszy pod względem wolumenu przeładunków w ponad 1000-letniej historii Portu Gdańsk.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy przy nabrzeżach portowych obsłużono łącznie 32,3 mln t, co dało wynik o ponad 2 mln ton lepszy (+7%) w porównaniu z rokiem 2013. W ubiegłorocznej strukturze ładunków, podobnie jak w latach poprzednich, dominujący udział miały ładunki z grupy paliwa płynne oraz drobnica, które stanowiły odpowiednio 38,7% oraz 34,8%. O ile wolumen przeładowanych paliw płynnych na poziomie 12,5 mln t był po roku 2010 oraz 2006 trzecim najlepszym wynikiem w historii portu, o tyle uzyskany w roku 2014 rezultat w zakresie przeładunku towarów drobnicowych na poziomie 11,2 mln t był rekordowym rezultatem. Zasadniczy wpływ na taki wynik miał bez wątpienia przeładunek kontenerów, których w 2014 r. w Porcie Gdańsk przeładowano na poziomie 1.212.054 TEU, czyli o 3% więcej względem analogicznego okresu roku 2013, o 137% więcej niż 5 lat temu i aż 17-krotnie więcej niż jeszcze dekadę temu. Tak intensywna dynamika wzrostu w zakresie przeładunku kontenerów w Porcie Gdańsk na przestrzeni ostatnich lat przyczyniła się do awansowania Gdańska z 15. pozycji jeszcze 10 lat temu do 2. lokaty na Bałtyku i 13. lokaty w Europie w roku 2013.