Pojawiła się kolejna propozycja nowelizacji ustawy o OZE

1 marca 2022, 08:30 Alert

Na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakłada on między innymi zmiany związane z implementacją Dyrektywy RED II. 

Farma wiatrowa RWE Renewables. Fot. RWE Renewables
Farma wiatrowa RWE Renewables. Fot. RWE Renewables

Kolejna nowelizacja ustawy OZE

Oprócz ustawy o odnawialnych źródłach energii projekt znowelizuje również prawo energetyczne, ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, a także ustawę o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.  

Projekt obejmuje przede wszystkim przepisy implementujące do polskiego porządku prawnego Dyrektywę RED II, a więc Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Jednak należy podkreślić, że omawiany projekt nie stanowi całościowego wdrożenia Dyrektywy.  

Nowelizacja, proponowana przez projektodawców, obejmie takie obszary jak: biometan, klastry energii, ciepłownictwo i chłodnictwo, gwarancje pochodzenia, Krajowy Punkt Kontaktowy OZE, partnerski handel energią, modernizacja instalacji odnawialnych źródeł energii, wsparcie operacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni okres wsparcia, hybrydowe instalacje OZE, morska energetyka wiatrowa.  

Ustawa ma wejść w życie pierwszego stycznia 2023 roku z wyjątkiem kilku przepisów, jakie nabiorą mocy obowiązującej w późniejszym czasie. Obecnie projekt został skierowany do opiniowania oraz konsultacji publicznych, a także do uzgodnień międzyresortowych.  

Rządowe Centrum Legislacyjne/Aleksander Tretyn

Prezydent podpisał nowelę ustawy o OZE, która usprawni realizację projektów fotowoltaicznych