Polacy coraz rzadziej zmieniają sprzedawcę energii

2 lipca 2018, 07:00 Alert
energia elektryczna żarówka energetyka

W maju 2018 r. odnotowano 5 833 zmian sprzedawcy energii elektrycznej wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki. To o 3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i 33 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jak wynika z danych URE w maju wśród odbiorców z grup taryfowych A,B,C odnotowano 512 zmian sprzedawcy, podczas gdy miesiąc wcześniej w tej grupie odbiorców było 772 zmian, a w maju 2017 r. roku 712. Natomiast w grupie taryfowej G w maju 2018 r. było 5 321 zmian, miesiąc wcześniej 5 257, a rok wcześniej 8 047.

Źródło: CIRE.PL

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec maja 2018 r. wyniosła 196 103, a więc zwiększyła się od początku roku o 7 872, czyli o 4,2 proc. Natomiast liczba odbiorców indywidualnych, którzy zdecydowali się dotychczas na zmianę sprzedawcy wyniosła 573 604 i w 2018 roku wzrosła o 26 737, czyli o 4,9 proc.

Najwięcej zmian sprzedawców odnotowano na obszarze obsługiwanych przez Taurona Dystrybucję – 212 531 i PGE Dystrybucję – 200 458. Wśród odbiorców przyłączonych do sieci Energi Operator odnotowano 173 099 zmian, a Enei Operator i Innogy Stoen Operator odpowiednio – 113 124 i 66 141.

Jednak jeśli weźmy pod uwagę liczbę zmian sprzedawcy w stosunku do liczby klientów przyłączonych do sieci danego operatora, najwięcej zmian odnotowano wśród odbiorców przyłączonych do sieci Innogy Stoen Operator, których 6,5 proc. zdecydowało się na zmianę. Na drugiej pozycji w tej klasyfikacji znalazła się Energa Operator – 5,7 proc. przyłączonych odbiorców zmieniło sprzedawcę, a na trzecim Enea Operator – 4,4 proc. W przypadku PGE Dystrybucji i Taurona Dystrybucji na zmianę sprzedawcy zdecydowało się odpowiednio 3,7 i 3,8 odbiorców przyłączonych do ich sieci.

Odbiorcy, którzy skorzystali z zasady TPA w maju 2018 roku zużyli 6,142 TWh energii elektrycznej, czyli około 46 proc. całkowitego zużycia. Miesiąc wcześniej zużycie odbiorców TPA było na poziomie 6,043 TWh, przy udziale również zbliżonym do 46 proc.

CIRE.PL