Polacy pomogą zbudować nową elektrociepłownię w stolicy Litwy

13 lipca 2016, 10:00 Alert

(CIRE.pl)

Spółka córka litewskiego koncernu energetycznego Lietuvos Energija wybrała wykonawcę inwestycji budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie. Uczestnikiem konsorcjum, która ma realizować inwestycję jest polska firma. 

Wykonawcą inwestycji budowy elektrociepłowni w Wilnie będzie konsorcjum, w którego skład wchodzą: Steinmüller Babcock Environment (lider konsorcjum z udziałem 39,26 proc.), Budimex (partner z udziałem 48,46 proc.) i UAB Kauno dujotiekio statyba (partner z udziałem 12,28 proc.).

Elektrociepłownia w Wilnie ma się składać ze źródła opalanego odpadami o mocy 53 MWt i 18 MWe oraz źródła biomasowegr o mocy 174 MWt i 70 MWe.

W ramach przedsięwzięcia konsorcjum będzie odpowiedzialne za budowę parowego kotła rusztowego, turbo-generatora parowego dla kotła na odpady oraz kotła opalanego biomasą, a także systemu oczyszczania spalin i budowę układów wspomagających pracę elektrociepłowni.

Wartość netto inwestycji wynosi 178,3 mln euro, a prace mają się rozpocząć najpóźniej 9 miesięcy od dnia podpisania kontraktu, po wydaniu przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac. Ich zakończenie z kolei przewidziane jest na 32 miesiące od wydania polecenia rozpoczęcia prac.