Polacy i Ukraińcy systematyzują handel gazem na granicy

22 grudnia 2016, 13:02 Alert
Podziemny Magazyn Gazu w Kossakowie PGNiG energetyka gaz
fot. PGNIG

Jak poinformował na swojej stronie internetowej Gaz-System zamierza zawrzeć aktualizację porozumienia międzyoperatorskiego z ukraińskim Uktransgazem dotyczącego połączenia międzysystemowego funkcjonującego w oparciu o stacje w Drozdowiczach i Hermanowicach.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych, operatorzy zachęcają wszystkich uczestników rynku do zapoznania się z treścią projektu umowy, w zakresie:
1) zasad procesu sprawdzania zgodności nominacji,
2) zasad alokacji ilości gazu,
3) procedury komunikacji w przypadku zdarzeń wyjątkowych.

Gazociąg Polska-Ukraina

Przypomnijmy, że spółki 8 grudnia podpisały umowę o współpracy (Agreement on Rules of Cooperation) przy realizacji połączenia gazowego Polska – Ukraina łączącego systemy przesyłowe obydwu krajów.

– Umowa obejmuje współpracę operatorów w zakresie prowadzenia dalszych prac w projekcie obejmujących projektowanie i budowę połączenia – mówił wówczas rzecznik polskiego operatora Tomasz Pietrasieński.

Połączenie gazowe Polska – Ukraina zakłada budowę nowego gazociągu pomiędzy węzłem Hermanowice po polskiej stronie oraz węzłem Bliche Volytsia po stronie ukraińskiej. Nowe połączenie pozwoli na zwiększenie możliwości przesyłu gazu ziemnego z Polski na Ukrainę maksymalnie do 5 mld m sześc. rocznie już od 2020 roku, po ukończeniu rozbudowy krajowego systemu przesyłowego w Polsce.

Gaz-System