Polacy złożyli raport środowiskowy o pierwszej elektrowni jądrowej

30 marca 2022, 11:30 Alert

Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły raport środowiskowy w sprawie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Elektrownia jądrowa Kozłoduj. Fot. Wikimedia Commons.
Elektrownia jądrowa Kozłoduj. Fot. Wikimedia Commons.

– Raport o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa (Raport OOŚ, lub raport środowiskowy) jest kluczowym dokumentem w procedurze oceny oddziaływania elektrowni na środowisko, która z kolei stanowi część postępowania w sprawie wydania tzw. decyzji środowiskowej – informują PEJ. – W ramach tej oceny analizom poddano dwa warianty lokalizacyjne elektrowni, tj. Wariant 1 – lokalizacja Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo oraz Wariant 2 – lokalizacja Żarnowiec na terenie gmin Krokowa i Gniewino. Oba były wskazane i wymienione z nazwy już w 2014 roku i zostały przeanalizowane w ramach podwariantów technicznych dotyczących sposobu chłodzenia elektrowni, czyli w otwartym obiegu chłodzenia wodą morską oraz z wykorzystaniem chłodni kominowych wykorzystujących wodę morską lub w wersji odsolonej.

PEJ podaje, że w ramach tej oceny analizom poddano dwa warianty lokalizacyjne elektrowni, tj. Wariant 1 – lokalizacja Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo oraz Wariant 2 – lokalizacja Żarnowiec na terenie gmin Krokowa i Gniewino. Oba były wskazane i wymienione z nazwy już w 2014 roku i zostały przeanalizowane w ramach podwariantów technicznych dotyczących sposobu chłodzenia elektrowni, czyli w otwartym obiegu chłodzenia wodą morską oraz z wykorzystaniem chłodni kominowych wykorzystujących wodę morską lub w wersji odsolonej. – Ostateczny kształt Raportu OOŚ wypełnia zapisy postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ), który w 2016 roku określił zakres raportu środowiskowego w odniesieniu do rozważanych wariantów lokalizacyjnych oraz ich podwariantów technicznych, a także względem infrastruktury towarzyszącej elektrowni. Raport będzie udostępniany przez organ zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – czytamy.

Wraz z raportem środowiskowym spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła też dokumentację na potrzeby przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. PEJ będzie konsultował projekt z zagranicą, tak jak w przeszłości konsultowany był z sukcesem Program Polskiej Energetyki Jądrowej.

Polskie Elektrownie Jądrowe/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Atomowe przedwiośnie roztapia zamrożone spory