Polaczek: Rail Baltica. Polska odrabia zaległości na kolei dla Trójmorza

28 czerwca 2017, 07:30 Drogi

– W koncepcji Trójmorza duże znaczenie ma infrastruktura transportowa. Ważnym elementem tej infrastruktury jest Rail Baltica. Co się dzieje obecnie z tą ważną inwestycją? Redakcji BiznesAlert.pl opowiada dr Jerzy Polaczek, poseł, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury, b. minister transportu.

– Rail Baltica to siostrzana magistrala kluczowej arterii ekspresowej drogowej Via Baltica. Jeden z dwóch fundamentów transportowej infrastruktury regionu. Ma połączyć system kolejowy Polski i trzech państw bałtyckich.

Obie inwestycje są bardzo ważne dla osi Północ – Południe. – stwierdza polityk – Dla bezpieczeństwa użytkowników trasa kolejowa jest o tyle ważna, że odciąży drogową arterię Via Baltica, która będzie użytkowana także przez międzynarodowe przewozy towarowe TIR. W tym przewóz paliw. Obecnie na starej, przeciążonej trasie drogowej – mamy tragiczne statystyki wypadkowe. Rail Baltica i Via Baltica zapewnią o wiele wyższy poziom bezpieczeństwa. W polskiej polityce transportowej obecny rząd uwzględnił ich synergię dla komunikacji na bezpiecznych warunkach.
Nasz rozmówca podkreśla: – Podróż linią kolejową Rail Baltica będzie atrakcyjną ofertą pasażerską – pocigiem ekspresowym z Warszawy do Wilna będzie trwała 3,5 godz., a do Tallina nie więcej jak 6 godz.

Realizacja polskiego odcinka trasy jest opóźniona. Rząd premier Kopacz przesunął ten projekt na bardzo dalekie miejsce. Program kolejowy lat 2008 2015 był związany z cięciami spowodowanym przenoszeniem środków na inne cele. M.in. na zakup środków przewozowych – przypomina Jerzy Polaczek. Co więcej dodaje, że wbrew zapowiedziom, nie osiągnięto zakładanych i zapowiadanych prędkości powyżej 200 km /godz.

Tymczasem kolej, jeśli chce konkurować z transportem samochodowym i lotnictwem, musi inwestować. Dlatego na realizację planów kolejnictwa, na szybkie nadrabianie zaległości w ogłaszaniu i podpisywaniu projektów przez zarządcę infrastruktury z Krajowego Programu Kolejowego konieczne jest 67 mld zł. Zdecydowany jest powrót do sieci wielkich prędkości – takich, jak na Zachodzie, tj powyżej 200 km./godz.

Polityk przypomina kilka istotnych faktów dotyczących inwestycji:

– Rail Baltica należy do tych dróg kolejowych, które w kraju będą podstawą nowoczesnych systemów transportowych. Pokreślam też wymiar komercyjny interesujący pasażera. Oferta podróżna Rail Baltica będzie bardzo atrakcyjna. Konieczne jest jednocześnie osiągnięcie lepszych wyników w transporcie cargo. Ustalenie prędkości transportu towarowego powyżej 40 km/h (średnia w państwach europejskich jak Francja czy Niemcy)

– Rail Baltica dla państw bałtyckich jest poważnym wyzwaniem. Oznacza duży postęp w integracji z Zachodem dzięki sprawnym, szybkim i bezpośrednim połączeniom pasażerskim i towarowym. Także jesli chodzi o zupełną zmianę infrastruktury kolejowej – z szerokością torów europejską 1435 mm) od Tallina przez Rygę, Kowno (z odnogą do Wilna) i do granicy z Polską. W październiku 2015 roku została zakończona budowa pierwszego odcinka Rail Baltica: od granicy polsko-litewskiej do Kowna. Wart 364,5 mln euro projekt obejmował budowę 123 km linii normalnotorowej z Szostakowa, przez Mariampol do Kowna. Według przedstawionych obliczeń całkowity koszt ma wynieść 5,788 mld euro. Z tego 85 proc. to pieniądze z Unii Europejskiej, trzy państwa bałtyckie wyłożą 1,154 mld euro.