Połączenie z Finlandią ma domknąć Bałtycki Pierścień Gazowy

23 grudnia 2015, 07:30 Alert

(Wojciech Jakóbik)

W obecności ministra gospodarki Finlandii Olliego Rehna i komisarza Unii Europejskie ds. energetyki i klimatu Miguela Ariasa Canete doszło do podpisania porozumienia o badaniach niezbędnych do rozpoczęcia budowy połączenia gazowego Balticconector.

Ma ono połączyć Finlandię z Estonią i wraz z Gazociągiem Polska-Litwa (GIPL) zakończyć budowę Bałtyckiego Pierścienia Gazowego oraz zakończyć izolację rynku fińskiego. Na dzień dzisiejszy Finlandia jest całkowicie uzależniona od jednego dostawcy gazu – Rosji. Połączenia między krajami Morza Bałtyckiego należącymi do Unii Europejskiej pozwoli na swobodny handel gazem z różnych kierunków.

Balticconector otrzyma 5,4 mln euro na badania. Znalazł się na liście Projektów Wspólnego Interesu (PCI), w której zapisano inwestycje kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, w tym polski terminal LNG czy połączenie GIPL. Gazociąg mający połączyć Finlandię z Estonią ma osiągnąć przepustowość 7,2 mln m3 dziennie. Całkowity koszt przedsięwzięcia jest szacowany na 250 mln euro. Ma zostać ukończone w 2020 roku.