Polenergia rozważa budowę magazynów energii

9 listopada 2017, 07:15 Alert
wiatraki na morzu
Dania inwestuje przede wszystkim w energetykę wiatrową (fot. Flickr/CC/Andreas Klinke Johannsen)

Polenergia prowadzi prace analityczne dotyczące inwestycji w projekty magazynowania energii, rozwija też morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1200 MW. Spółka otrzymała już prawomocne decyzje środowiskowe na dwie takie farmy – poinformowała Polenergia w komunikacie prasowym. 

„Jesteśmy na zaawansowanym etapie przygotowania strategii dywersyfikacji technologicznej jak i geograficznej, której ogłoszenie nastąpi w przyszłym roku, gdy znane będą już wszystkie efekty tegorocznych zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zmiany te dotyczą m.in. wysokości opłaty zastępczej, co bezpośrednio wpływa na refinansowanie naszych farm wiatrowych” – powiedział wiceprezes Polenergii Jacek Głowacki, cytowany w komunikacie.
„Chcemy też poczekać na zatwierdzenie zmian przywracając stan obowiązujący przed przyjęciem ubiegłorocznej ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych proponowanych przez Ministerstwo Energii, aby definitywnie wyjaśnić wątpliwości dotyczące opodatkowania wiatraków. Nadal aktywnie szukamy projektów magazynowania energii w Europie z naszym partnerem Convergent Energy” – dodał.
Polska Agencja Prasowa