Polenergia wycofa się z giełdy. Wezwanie na sto procent akcji

4 listopada 2020, 14:45 Alert
Farma Wiatrowa Mycielin 6 fot. Polenergia
Farma Wiatrowa Mycielin 6 fot. Polenergia

Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings ogłoszą szóstego listopada wezwanie na sto procent akcji Polenergii, po 47 zł za każdą – poinformowała Polenergia. Celem wezwania jest wycofanie spółki z giełdy.

Wycofanie z giełdy

Polska Agencja Prasowa podaje, że wezwanie zostanie ogłoszone szóstego listopada po przekazaniu przez Polenergię skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2020 roku. Wszystkie akcje będące przedmiotem wezwania zostaną nabyte przez BIF IV Europe Holdings. Mansa Investments nie złoży zapisu w wezwaniu na sprzedaż jakichkolwiek posiadanych przez siebie akcji.

Celem wezwania jest wycofanie akcji Polenergii z obrotu na GPW. W zależności od wyniku wezwania wycofanie akcji z obrotu może być poprzedzone przymusowym wykupem.

Po wycofaniu spółki z giełdy jej kapitał zakładowy zostanie podwyższony w drodze emisji nowych akcji, które będą obejmowane wyłącznie przez Mansa Investments (lub jej podmiot powiązany). Łączna cena emisyjna nowych akcji wyniesie 25,10 zł i będzie równa łącznej kwocie pozostających do spłaty należności Mansa Investments z tytułu pożyczek akcjonariuszy udzielonych spółkom projektowym w celu sfinansowania rozwoju istniejących projektów lądowych farm wiatrowych.

Po rozliczeniu wezwania Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings, który jest podmiotem powiązanym z Brookfield Renewable Partners LP, będą sprawować wspólną kontrolę nad spółką.

Strony zobowiązały się do dalszego wspierania bieżącego rozwoju i wzrostu Polenergii jako wiodącej na rynku prywatnej spółki energetycznej w Polsce, zgodnie z obowiązującą Strategią Grupy Polenergia na lata 2020-2024. W związku z tym BIF IV zobowiązał się do dokonania w ciągu najbliższych dwóch lat, bezpośrednio po wycofaniu akcji spółki z obrotu, wpłat kapitałowych w łącznej wysokości 150 mln euro. Cena emisyjna jednej akcji w ramach powyższych emisji będzie wynosiła 43,00 zł każda.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Polenergia przystąpiła do European Clean Hydrogen Alliance