Polenergia i Siemens chcą razem inwestować w kogenerację gazową i wodór

30 czerwca 2020, 06:30 Alert
wodór hydrogen
Źródło: flickr

Prywatna grupa energetyczna Polenergia, której głównym akcjonariuszem jest Dominika Kulczyk, oraz Siemens Energy i Siemens Gas and Power GmbH & Co. GK zadeklarowały bliską współpracę, której celem jest rozwój nowoczesnych technologii na rzecz dekarbonizacji przemysłu i energetyki, m.in. gazowych i wodorowych.

Cel współpracy

Polenergia oraz Siemens Energy podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz przemysłowego zastosowania wysokosprawnej kogeneracji jak również wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zrównoważoną produkcję i wykorzystanie wodoru na rynku polskim.  – Rosnące ceny energii elektrycznej i uprawnień do emisji skłaniają energochłonny polski przemysł do poszukiwania mechanizmów, które obniżyłyby koszty energii elektrycznej i cieplnej wykorzystywanej w procesach technologicznych przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego swoich produktów. Ustabilizowanie produkcji pochodzącej z OZE wymaga realizacji nowoczesnych niskoemisyjnych projektów opartych o gaz ziemny. Elastyczność tej technologii sprawia, że instalacje gazowe staną się w najbliższych latach preferowaną opcją zwiększenia zainstalowanych mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym – czytamy w komunikacie Polenergii.

Kogeneracja i wodór

Polenergia realizuje w ten sposób strategię przyjętą w maju. Zgodnie z listem intencyjnym, jego sygnatariusze będą wspólnie analizowali potencjalne projekty inwestycyjne i zastosowania technologii oferowanych przez Siemensa w konkretne przedsięwzięcia, które mogą przełożyć się na zawarcie wiążących umów i wspólne inwestycje w odniesieniu do aktywów Polenergii i podmiotów firm partnerskich. Ustalony zakres potencjalnej współpracy Polenergii oraz Siemens Energy obejmuje analizę projektów, które mogłyby zostać zrealizowane w segmencie kogeneracji przemysłowej oraz zastosowania technologii wodorowych. Te projekty ogłyby obejmować wspólną realizację niskoemisyjnych instalacji gazowych dla przemysłu, elektrolizerów, ogniw paliwowych, turbin gazowo-wodorowych i wodorowych oraz magazynów wodoru do zastosowania w przemyśle polskim oraz na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, w celu zastąpienia nimi wysokoemisyjnych aktywów węglowych.

Polenergia/Bartłomiej Sawicki

Jakóbik: Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. O co chodzi w strategii wodorowej Niemiec?