Polenergia kupiła 24 turbiny wiatrowe od Vestas

10 lutego 2015, 10:02 Alert
Turbiny

(CIRE)

9 lutego br. PEP – Farma Wiatrowa Mycielin, spółka zależna Polenergii, zawarła z Vestas-Poland umowy dostawy i instalacji oraz serwisu turbin wiatrowych dla farmy wiatrowej Mycielin. 

Pierwsza z umów dotyczy dostawy, instalacji, uruchomienia oraz rozruchu 24 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda (łącznie 48 MW), podczas, gdy druga dotyczy świadczenia usług serwisowych dotyczących wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 5 lat, w tym przeprowadzania planowych i nieplanowych przeglądów, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych.

Szacunkowa łączna wartość umów wynosi 237 mln zł.

Dostawa i instalacja turbin oraz uruchomienie farmy wiatrowej Mycielin przewidziane jest w okresie od sierpnia do grudnia roku 2015.