Polenergia zrezygnowała z projektu budowy farmy wiatrowej i odpisze 8,2 mln zł

27 września 2017, 06:45 Alert

Polenergia zrezygnowała z projektu budowy farmy wiatrowej w Grabowie, dewelopowanego przez spółkę zależną Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo, poinformowała Polenergia. Skutkuje to koniecznością dokonania odpisu o szacunkowej kwocie 8,2 mln zł, podano także – podaje ISB News.

Elektrownia wiatrowa
W lipcu spadł udział energii pochodzącej z elektrowni wiatrowych w polskim miksie (fot. Pxpe)

„Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z projektu budowy farmy wiatrowej w Grabowie, dewelopowanego przez spółkę zależną spółki, tj. Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo. Skutkuje to koniecznością dokonania odpisu o szacunkowej kwocie 8,2 mln zł. Odpis ma charakter niegotówkowy. Zostanie on ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki za III kwartał 2017 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży on wynik operacyjny grupy pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA. Prezentowana pozycja ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie” – czytamy w komunikacie.

Decyzja o rezygnacji z projektu związana jest z osiągnięciem przez spółkę zależną porozumienia co do rozwiązania umowy o przyłączenie, co pozwoliło tej spółce na odzyskanie znaczącej części uiszczonej opłaty przyłączeniowej, a także na nieponoszenie jej kolejnej części, podano także.

„Jednocześnie niepowodzeniem zakończyły się podejmowane przez FW Grabowo próby obniżenia ponoszonych kosztów utrzymania projektu, w tym kosztów czynszów dzierżawnych. W związku z tym, biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie koszty realizacji projektu Grabowo oraz możliwe do osiągnięcia oszczędności kosztowe wynikające z zaniechania przedsięwzięcia, spółka uznała, że realizacja projektu nie jest ekonomicznie uzasadniona” – czytamy dalej.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

ISB News