Polimeks i Mitsubishi zbudują nowy bloku w EC Żerań

17 maja 2017, 11:30 Alert

PGNiG Termika poinformowało w środę o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań.

Elektrociepłownia Żerań. fot. PGNiG Termika

Z informacji spółki wynika, że za najkorzystniejszą ofertę uznała ofertę złożoną przez konsorcjum z firm z grupy Mitsubishi Hitachi Power Systems oraz Polimeksu Mostostalu. Oferta konsorcjum został oceniona 55.96 punktów.

Druga ze złożonych w postępowaniu ofert, przez konsorcjum firm GE, została odrzucona ze względu na to, że została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert, ponad to jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CIRE.PL