Polimex Energetyka zwiększy efektywność energetyczną Elektrowni Turów

27 listopada 2015, 07:37 Energetyka
Elektrownia Turów
Elektrownia Turów

Polimex Energetyka oraz PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały umowę na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Wartość kontraktu wynosi ponad 417 mln zł.

Modernizacja kotłów CFB-670 jest elementem projektu modernizacji bloków 1-3 w Elektrowni Turów. Celem tego projektu jest optymalne wykorzystanie jednostek wytwórczych, a w szczególności wyeliminowanie postojów awaryjnych, które miały największy wpływ na dyspozycyjność bloków energetycznych 1-3, dostosowanie  jednostek wytwórczych do wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat.

Modernizacja kotłów będzie obejmowała m.in.: część ciśnieniową, konstrukcje wsporcze i kanały spalin, układ wprowadzania paliwa, układ odprowadzania popiołów, inne systemy pomocnicze oraz modernizację systemów elektrycznych i AKPiA. Wartość umowy z Polimex Energetyka wynosi
417 635 000 zł brutto. Rozpoczęcie modernizacji planowane jest w drugim kwartale 2017 roku.

Budowa nowoczesnych jednostek wytwórczych, jak również kompleksowe modernizacje istniejących bloków, znacząco poprawiają energetyczną efektywność polskich elektrowni. Podpisanie umowy
z Grupą PGE jest dla nas ważne, współpracujemy wspólnie przy projekcie budowy dwóch bloków energetycznych w Opolu, a teraz nasza współpraca zostanie rozszerzona o projekt w Turowie – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, prezes zarządu Polimex-Mostostal.

Konsekwentnie modernizujemy posiadane aktywa wytwórcze, tak by było one przystosowane
do sukcesywnie zaostrzanych norm środowiskowych. Przeprowadzenie modernizacji bloków 1-3 umożliwi dalszą i bezpieczną pracę Elektrowni Turów. Doprowadzi także do pełnego wykorzystania zasobów węgla brunatnego z turoszowskiej kopalni, zapewniając tym samym stabilne miejsca pracy
w całym kompleksie energetycznym – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Polimex Energetyka to spółka z Grupy Polimex-Mostostal. Polimex Energetyka oferuje usługi w zakresie:  budowy obiektów energetycznych „pod klucz”, usług projektowych, remontów i modernizacji, serwisu przemysłowego, ochrony środowiska, produkcji transformatorów, diagnostyki i badań technicznych, montażu kotłów energetycznych, montażu turbozespołów, specjalistycznych robót montażowych konstrukcji stalowych, dostaw konstrukcji stalowych, kotłów.

Grupa PGE modernizuje także bloki 4-6 w Elektrowni Turów wyposażając je w instalacje odsiarczania spalin. Inwestycja warta jest ponad 500 mln zł, a projekt w niemal 50 proc. dofinansowany jest środkami pomocowymi. Trwająca od lipca ubiegłego roku budowa wchodzi obecnie w finalną fazę realizacji. Dzięki instalacji elektrownia kilkukrotnie zmniejszy emisje tlenków siarki, a także dzięki zastosowaniu technologii mokrego odsiarczania, zmniejszy emisje pyłu
do atmosfery.

Również w Elektrowni Turów w maju zainaugurowano budowę zasilanego węglem brunatnym bloku o mocy 450 MW – jednego z flagowych projektów PGE w obszarze wytwarzania. Obecnie Grupa jest na etapie negocjowania z wykonawcą warunków rozszerzenia zakresu zaplanowanych prac o prace związane z dostosowaniem bloku do stopniowo zaostrzanych norm środowiskowych. Trwają uzgodnienia dotyczące szczegółów rozwiązań technicznych w tym zakresie.

Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku PGE przeznaczyła na inwestycje 5,9 mld zł, czyli
o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Wydatki na wszystkie projekty modernizacyjne w obszarze energetyki konwencjonalnej w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. wyniosły 2,1 mld zł. W latach 2014-2020 na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych Grupa PGE planuje wydać ok. 30 mld zł.