Polimex ma portfel zamówień wart ok. 3,7 mld zł,

29 sierpnia 2016, 15:00 Alert
budowa

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal ma wartość 3,7 mld zł, z tego 1,4 mld zł przypada na II połowę 2016 r., a 1,5 mld zł na 2017 r. – poinformowała spółka w raporcie półrocznym.

– Aktualny portfel zamówień grupy kapitałowej pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 3,7 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: druga połowa 2016 roku 1,4 mld zł, 2017 rok 1,5 mld zł, 2018 rok 0,5 mld zł, w latach następnych 0,2 mld zł – napisano.

Na poziomie jednostkowym backlog ma wartość ok. 3 mld zł.

– Aktualny portfel zamówień spółki pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 3 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2016 rok 1,2 mld zł, 2017 rok 1,3 mld zł, 2018 rok 0,4 mld zł, w latach następnych 0,1 mld zł – napisano.

Skonsolidowane wyniki Polimeksu w I półroczu 2016 r. (w mln zł)

I poł. 2016 I poł. 2015 zmiana rdr
przychody 1 271,9 1 118,2 13,7%
EBITDA -26,7 77,6 -134,4%
EBIT -43,4 58,7 -173,9%
zysk netto -52,7 37,5 -240,3%
(pkt. proc.)
marża brutto ze sprzedaży -1,0% 6,9% -7,9
marża EBITDA -2,1% 6,9% -9,0
marża operacyjna -3,4% 5,3% 0,7
marża netto -4,1% 3,4% -7,5

Polska Agencja Prasowa