Koalicja zebrana przez Polaków domaga się większej kompensacji zaostrzonej polityki klimatycznej

8 czerwca 2020, 15:45 Alert
Zanieczyszczenia, emisje, dym

Polska Grupa Energetyczna i siedem innych podmiotów z ośmiu państw członkowskich opowiada się za większą kompensacją unijnej polityki klimatycznej zaostrzonej tzw. prawem klimatycznym. Inicjatywa Polaków po raz pierwszy zgromadziła takie poparcie.

PGE była inicjatorem stanowiska popartego przez Energy Management Institute, Electricity Authority of Cyprus (Cypr), HEP (Chorwacja), Assiociation for District Heating (Czechy), ETL (Estonia), Oltenia (Rumunia) i MVM Group (Węgry). Sygnatariusze apelują o kompensację polityki klimatycznej, która zgodnie z tzw. prawem klimatycznym zostanie zaostrzona poprzez podniesienie celu redukcji emisji CO2 do 55 procent w 2030 roku. Ich zdaniem istotne inwestycje niezbędne do realizacji tego celu powinny zostać wzięte pod uwagę przez Komisję Europejską.

– Udane wdrożenie prawo klimatycznego wymaga proporcjonalnego wzrostu mechanizmów kompensacji systemu handlu emisjami EU ETS w celu wsparcia sektora energetycznego państw członkowskich z niskim PKB per capita w jego wysiłkach na rzecz realizacji podwyższonego celu klimatycznego – czytamy w stanowisku. – Prawo klimatyczne powinno określać, że Fundusz Modernizacyjny w ramach EU ETS powinien zostać zwiększony proporcjonalnie do podniesionych ambicji klimatycznych. Mechanizm Solidarności zawierający pulę uprawnień do emisji powinien zostać powiększony o dodatkowe pozwolenia umożliwiające nowe inwestycje w państwach nim objętych.

Wojciech Jakóbik