Polscy wojskowi radzą Ukraińcom ws. reformy wojska

21 grudnia 2015, 09:00 Alert
Wojsko Polska Ukraina

(Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych)

W Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy w Kijowie odbyło się spotkanie eksperckie na temat współpracy bilateralnej Dowództwa Generalnego RSZ i Dowództwa Operacyjnego RSZ z Siłami Zbrojnymi Ukrainy. 


Polska delegacja, pod przewodnictwem Szefa Oddziału Współpracy Międzynarodowej DGRSZ, płk. Piotra Cieślika, przedstawiła stronie ukraińskiej informacje na temat transformacji SZ RP, systemu zabezpieczenia logistycznego, funkcjonowania współpracy cywilno – wojskowej oraz struktury i zadań DGRSZ i DORSZ.

Oficerowie SZ Ukrainy omówili założenia transformacji SZ Ukrainy oraz doświadczenia wynikające z prowadzenia operacji antyterrorystycznej w Donbasie. Stronie ukraińskiej przekazano propozycje intensyfikacji współpracy bilateralnej, szczególnie w obszarze CIMIC. Kolejne spotkanie eksperckie odbędzie się w pierwszej połowie 2016 r w Polsce.